Ungdom

Ungdom

Få overblik over de aktivitetsmuligheder, der findes på ungdomsområdet. Tilskudssystemet er organiseret i tre kategorier; Mobilitet, Samarbejde og Politikudvikling. Under hver kategori finder du en række muligheder.
Mobilitet       

Mobilitetsaktiviteter giver unge mennesker og folk, der arbejder med unge og ungdomsområdet, mulighed for at tage ophold i et andet land i kortere eller længere perioder for at uddanne sig, udføre frivilligt arbejde, udveksle erfaringer og lære fra sig.

Muligheder       

 

Der er ingen aktiviteter.

Samarbejde       

Samarbejdsaktiviteter fokuserer dels på transnationale partnerskaber mellem grupper, institutioner og organisationer, dels på kapacitetsopbygning, hvor målet er at bidrage til modernisering og internationalisering af organisationer og uddannelsessystemer i partnerlande.

Muligheder       

 

Der er ingen aktiviteter.

Politikudvikling       
På ungdomsområdet er formålet med disse aktiviteter at give unge en stemme i civilsamfundet og anspore dem til at deltage i den demokratiske proces bl.a. ved at arrangere en struktureret dialog mellem unge/ungdomsgrupper og -organisationer på den ene side og ungdomsområdets beslutningstagere og eksperter på den anden.
Muligheder       

 

Der er ingen aktiviteter.

Eksterne arrangementer       
 

  •  
Senest opdateret 25. februar 2014