Du er her: Forside
Flere penge til dansk forskning i 2018
Flere penge til dansk forskning i 2018 Regeringen foreslår at øge det offentlige forskningsbudget med 377 millioner kroner i finanslovsforslaget for 2018.
Vis tidligere
Genveje

Klar til fremtiden

Klar til fremtiden       

Klar til fremtiden

Det handler om kunstig intelligens. Det handler om it i undervisningen. Og det handler om, hvordan vi indretter vores uddannelser og forskning, så vi klogest imødekommer fremtidens behov. På ministeriets nye temaside ”Klar til fremtiden” kan du høre, forskernes bud på en fremtid med ny teknologi. Og høre, om de studerende føler sig rustet til en digital verden. Siden bliver løbende opdateret med nye artikler.

Aktuelt

Fremtidens forskning samlet i 19 temaerFremtidens forskning samlet i 19 temaer
30. juni 2017
Hvad giver mest mening at forske i fremover? Det er søgt besvaret med nyt stort FORSK2025-katalog over indsatsområder. Listen er ikke bindende, men et godt grundlag for at kunne fokusere strategiske forskningsmidler på områder, hvor de er til mest gavn for Danmark, siger ministeren.

Minister Søren Pind

Søren Pind på debattur

Søren Pind på debattur

Ministeren var i maj på første del af sin tur rundt i landet, hvor han debatterer med de studerende.

Jeg mener, der kan skabes en modbevægelse. En folkebevægelse for fakta og forskning. For klogskab og viden. For sandhed

Lad os vove at være vise

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pinds tale til Akademisk Råd på SUND, Københavns Universitet den 13. juni 2017.

Forskning og innovation

FORSK2025

FORSK2025

FORSK2025-kataloget skal pege på fremtidens vigtigste forskningsområder for Danmark.


Deponering af radioaktivt affald

Få et overblik over sagen og følg med i nyheder, aktiviteter og dokumenter.

Big Science Business Forum

Big Science Business Forum

Verdens største højteknologiske forsknings- faciliteter samles i København i februar 2018.


Brug rummet

Få inspiration til at bruge rumdata og rumteknologi for at bidrage til vækst i Danmark

Uddannelse

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Aftale om dobbeltuddannelse gør det muligt at tage ny uddannelse 6 år efter første uddannelse.

Billede fra forhal på uddannelsesinstitution

Bedre rammer for ledelse

Lov om bedre rammer for ledelse skal styrke de ledelsesmæssige rammer for universiteterne.

Analyser, tal og statistik

Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse       

Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse

Ny årlig redegørelse, som sætter fokus på videregående uddannelser, forskning og innovation i Danmark.

Udvalgte arrangementer

september 28 Informationsmøde om Horizon 2020 IKT-programmet 2018-2020 IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S., Auditorium 4, 4. sal
Vis flere
Senest opdateret 01. september 2017