Om Aktive Unge

1. januar 2014 startede EU's nye uddannelsesprogram Erasmus+, som erstatter bl.a. Programmet for Livslang Læring og Aktive Unge. Det nye Erasmus+ går på tværs af uddannelsessektorer og muliggør et bredere samarbejde mellem organisationer og institutioner.

Vær opmærksom på, at Programmet for Livslang Læring og Aktive Unge er udløbet med udgangen af 2013. Vi henviser til EU´s nye uddannelsesprogram Erasmus+.

aktive-unge-logo.png

Aktive Unge var EU's program for ungdomsaktiviteter uden for det formelle uddannelsessystem, som løb fra 2007-2013. Aktive Unge gav mulighed for samarbejde med 33 programlande, og for nogen aktiviteters vedkommende også med 22 partnerlande. I 2014 blev Aktive Unge afløst af Erasmus+ programmet.

Aktivitetstyper

Målgruppen for Aktive Unge var dels unge, dels ungdomsledere og ungdomsmedarbejdere i såvel den professionelle som den frivillige sektor. Programmet var åbent for alle, herunder unge med særlige behov, fx unge som er kulturelt eller socioøkonomisk dårligt stillede eller har et handicap.

Programmet gav tilskud til følgende typer aktiviteter:

Ungdomsudvekslinger

Grupper af unge fra to eller flere lande mødes og lærer mere om hinandens lande og kulturer.

Ungdomsinitiativer

Projekter, hvor unge aktivt og direkte deltager i selvvalgte aktiviteter og udvikler deres egne ideer og initiativer.

Demokratiprojekter

Projekter, som giver unge mulighed for at deltage i og lære mere om det lokale, regionale, nationale eller europæiske/internationale demokrati.

Den Europæiske Volontørtjeneste

Giver unge mulighed for at deltage i forskellige former for frivilligt arbejde i et andet europæisk land.

Samarbejde med partnerlande uden for EU

Projekter hvor unge og dem, der arbejder inden for ungdomsområdet kan iværksætte aktiviteter med partnerlande uden for EU.

Tilskud til aktører på ungdomsområdet

Formålet med disse aktiviteter er at skabe et tættere internationalt samarbejde mellem ungdomsorganisationerne, fx gennem kurser, seminarer, job shadowing, partnerskabsopbygning.

Ungdomsseminarer

Formålet med ungdomsseminarer er at fremme det europæiske samarbejde på ungdomsområdet ved at opfordre til en øget dialog mellem beslutningstagere, ungdomsorganisationer, unge og andre, der er aktive inden for ungdomsområdet.

Særlige aktiviteter inden for ungdomsområdet

Særlige aktiviteter der bidrager til at udvikle og styrke kvaliteten i det europæiske ungdomsarbejde. Fælles for alle aktiviteterne, er at de skal søges i Bruxelles.   

 

Senest opdateret 28. maj 2014