Comenius

Comenius-programmet støtter mobilitet og samarbejder mellem europæiske institutioner, der beskæftiger sig med grundskole og ungdomsuddannelse.

Vær opmærksom på, at Programmerne for Livslang Læring og Aktive Unge er udløbet med udgangen af 2013. Vi henviser til EU´s nye uddannelsesprogram Erasmus+.

livslanglæring_logo.jpg

Comenius-programmet omfatter følgende tilskudsmuligheder:

Institutioner fra før-skole til og med ungdomsuddannelse kan søge tilskud til at deltage i et 2-årigt skolepartnerskab med selvvalgt tema.

Skolen i verden

Kommuner og regioner kan søge tilskud til bilaterale 2-årige transnationale samarbejder, der omfatter forskellige aktører med relation til grundskole eller ungdomsuddannelse.

Skoleledere, lærere og andre medarbejdere med relation til grundskole og ungdomsuddannelse kan søge tilskud til efteruddannelsesophold i udlandet.

Studerende og dimmittender fra seminarier og universiteter kan søge tilskud til et assistentophold på en udenlandsk skole eller gymnasium. Danske skoler kan søge om at værtskab for en udenlandsk assistent.

Grundskoler og ungdomsuddannelser der allerede har samarbejdet i et Comenius Skolepartnerskab, kan søge tilskud til at udveksle elever på individuel basis i 3 - 10 måneder. 

Med henblik på forberedelse af en ansøgning til Comenius partnerskaber eller centrale Comenius aktioner kan der søges tilskud til deltagelse i et kontaktseminar eller forberedende besøg.

Webbaseret, internationalt samarbejde, partnersøgning, deling af lærerressourcer mm.

Følgende tilskud skal søges hos EU-Kommissionen i Bruxelles:

Institutioner med ansvar for uddannelse af lærere kan søge tilskud til samarbejder med udenlandske institutioner.

Universiteter, professionshøjskoler, skoler m.fl. kan søge tilskud til at deltage i europæiske netværk med fokus på indhentning af viden om særlige emner.

Programmet for Livslang Læring

Comenius-programmet er en del af Programmet for Livslang Læring.

Mere om Comenius-programmet

Programmet er opkaldt efter tjekken Ján Amos Comenius (1592-1670). Han var præst, forfatter og lærer, og satte fred og mellemfolkelig forståelse i højsædet. Han mente, at uddannelse var vejen til disse mål.

Senest opdateret 19. maj 2014