Afrapportering Erasmus (i Programmet for Livslang Læring)

Erasmus var en del af Programmet for Livslang Læring som udløb 31. december 2013. Der kan ikke længere søges tilskud fra denne ordning. I stedet henvises ansøgere til det nye program, Erasmus+.
Kontakt
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 89 15
E-mail: susa@ufm.dk
Kontorfunktionær
Telefon: +45 72 31 88 65
E-mail: th@ufm.dk

Vær opmærksom på, at Programmerne for Livslang Læring og Aktive Unge er udløbet med udgangen af 2013. Vi henviser til EU´s nye uddannelsesprogram Erasmus+.

På disse sider kan du læse om Erasmus i Programmet for Livslang Læring (2007-2013) og om hvordan du afrapporterer projekter påbegyndt i denne periode.


 

    Baggrund

    Erasmus-programmet er opkaldt efter Erasmus af Rotterdam (1467-1536). Han var teolog, filolog og filosof og rejste og studerede i England, Frankrig, Nederlandene og Italien. Erasmus af Rotterdam var 1500-tallets mest betydningsfulde humanist.

    Senest opdateret 01. april 2015