Evaluering af læreruddannelsen

Det fremgår af den politiske aftale indgået i 2012 om den nye læreruddannelse, at der skal ske en samlet evaluering af uddannelsen efter uddannelsens første gennemløb.

De første studerende fra den nye læreruddannelse dimitterede sommeren 2017. Uddannelses- og Forskningsministeriet sætter derfor nu gang i en evaluering af læreruddannelsen, blandt andet med bistand fra en uafhængig ekspertgruppe med nordisk deltagelse.

Senest opdateret 11. september 2017