Universiteter

Læs om Danmarks otte universiteter og de videregående uddannelser på bachelor, kandidat- og ph.d.-niveau, som universiteterne udbyder.
E-læring       

Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører en kortlægning og analyse af e-læringsaktiviteter på de videregående uddannelser.

Fremdriftsreformen       

Målet med fremdriftsreformen er at reducere studietidsforsinkelser på de videregående uddannelser med fleksible rammer til blandt andet universiteterne.

Universiteterne hører under Styrelsen for Videregående Uddannelser.


Fotos på siden: Thomas Yde, Søren M. Osgood, Fotolia og Colourbox.

Senest opdateret 17. december 2015