Personaleforhold og løn

Ansættelse og afsked
Styrelsen for Videregående Uddannelser vejleder universiteterne ved ansættelse og afsked af ledere og medarbejdere.
Løn
Universiteternes personale er primært overenskomstansatte. Universiteterne følger de statslige regler om lønvilkår.
Arbejdsskadesager
Styrelsen fungerer som arbejdsskadeforsikringsselskab for institutioner under Uddannelsesministeriet.