Hvad er Certificate Supplement?

Certificate Supplement er en beskrivelse, som er et tillæg til uddannelsesbeviset for de danske erhvervsuddannelser.
Kontakt
Mads Madsen Henriksen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 99
Email: mmh@ufm.dk

I tillægget redegøres for uddannelsens navn og længde samt hvilke kvalifikationer og færdigheder, man opnår, og hvilke typiske job og arbejdsområder uddannelsen kvalificerer til.

For de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser og de erhvervsrettede voksenuddannelser findes tillæggene på dansk og engelsk. Formålet er at fremme mobiliteten mellem EU-landene og at skabe gennemsigtighed mellem de europæiske erhvervsuddannelser. På tilsvarende måde vil der komme beskrivelser af erhvervsuddannelserne i andre europæiske lande.

De danske tillæg til uddannelsesbeviser er baseret på de ministerielle bekendtgørelser for fagene. Teksten er tilpasset skabelonen og afstemmes løbende med det pågældende faglige udvalg. Derefter er teksten oversat til engelsk og offentliggøres på www.ufm.dk 

Europass logo

Senest opdateret 22. januar 2019