Bagom Europass CV'et

Europass CV'et hjælper dig med at beskrive dine kompetencer på en måde, der er letforståelig i andre europæiske lande, så du kan søge uddannelse eller arbejde i Europa.
Kontakt
Mads Madsen Henriksen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 99
Email: mmh@ufm.dk

Historisk

Historisk baggrundBehovet for en fælles europæisk standard for CV’er blev første gang udtrykt på Det Europæiske Rådsmøde i Lissabon i marts 2000. Her blev det formuleret at "...en fælles europæisk formular for Curriculum Vitae bør udvikles til brug på frivilligt grundlag med henblik på at lette mobiliteten ved at bidrage til både uddannelsesinstitutionernes og arbejdsgivernes vurdering af de erhvervede kundskaber". Dette behov blev på ny omtalt den 10. juli 2001 i Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om mobilitet i det Europæiske Fællesskab for studerende, personer under erhvervsuddannelse, volontører, undervisere og erhvervslærere.

Barcelona-erklæringen

Formandskabet for Det Europæiske Råd mødtes til topmøde i Barcelona den 15.-16. marts 2002. Et vigtigt resultat af mødet var vedtagelsen af Barcelona-erklæringen om forskning og uddannelse, som blandt andet konkluderede, at der skulle indføres nye fælleseuropæiske værktøjer, som kunne være med til at skabe og sikre gennemsigtighed i Europas uddannelsessystemer. Det europæiske CV var et af disse værktøjer, og Cedefop (Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelser) fik til opgave at udvikle det.

Senest opdateret 22. januar 2019