Vejledning til Europass CV

Et CV er både en præsentation af dig selv og en vigtig del af den første kontakt til en ny arbejdsgiver. Herunder finder du gode råd til dit CV.
Kontakt
Mads Madsen Henriksen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 99
Email: mmh@ufm.dk

Sådan skriver du et godt CV

Et Europass CV giver dig mulighed for at opstille dine færdigheder og kompetencer på en logisk og overskuelig måde, så en arbejdsgiver nemt kan få et overblik over, hvad du kan. Det er opdelt i fire hovedområder: personlig information, erhvervserfaring, uddannelse samt personlige kompetencer.

Hvor meget information skal med?

Det kan virke som en svær opgave at få beskrevet både uddannelse, joberfaringer, udlandsophold og personlige egenskaber på et par sider – og samtidig er det vigtigt, at opbygningen af CV’et er klar og logisk. Dit CV skal give et godt indtryk af dig: Hvem er du, og hvad kan du? Koncentrer dig om de vigtigste oplysninger og medtag kun erhvervserfaring og kvalifikationer, som er relevante for netop den stilling, du søger. Begræns dig – du kan oftest nøjes med et CV på et par sider, hvis du er kortfattet og præcis.

Hvilket sprog skal jeg bruge, når jeg udfylder CV’et?

Når det gælder Europass CV og Europass Sprogpas, er det helt op til dig selv, hvilket sprog du vil benytte. På EU's Europass hjemmeside kan du finde de to dokumenter på 31 forskellige europæiske sprog. Du kan derfor bruge det sprog, modtageren (arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution) bruger, hvis du altså selv behersker sproget.

Skal jeg oplyse om fritidsinteresser i mit CV?

Det kan være meget relevant at tage fritidsinteresser med i dit CV, da de vil bidrage til at give et mere helt billede af dig. Mange af de aktiviteter, du er/har været involveret i, kan være brugbare i dit kommende job. Du kan fx have udviklet gode kompetencer, hvis du har været idrætsleder, træner, engageret i andet forenings- eller frivilligt arbejde, arbejdet på en lokalradio eller lignende.

Lad en anden læse dit Europass CV igennem

Når du selv har tjekket det færdige CV og sikret dig, at formuleringerne er klare og præcise, og at det samlede indtryk er godt, så lad en anden se det igennem for dig. Udover at 'nye' øjne er bedre til at fange stave- og slåfejl, så kan du også få at vide, om indholdet er klart og nemt at forstå.


 

Senest opdateret 22. januar 2019