Gå til indhold

Seminar 2012 om vurdering af udenlandske adgangsgivende eksaminer

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering afholdt den 2. marts 2012 det årlige seminar for studieadministrativt personale, der arbejder med optagelse på de videregående uddannelser.

 

Seminaret fandt sted på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) (Aarhus Universitet), Campus Emdrup og samlede ca. 110 deltagere. Nedenfor findes programmet for seminaret.

Uddannelsesminister Morten Østergaards tale

Europæiske sprogniveauer (pdf)

v/ Rene Bühlmann, Ministeriet for Børn og Undervisning
Rene Buhlmann arbejder som konsulent i ministeriet med den europæiske sprogreferenceramme. Hvordan måler rammen kompetencer i fremmedsprog i Danmark og i andre europæiske lande? Kan den benyttes til at vurdere fagniveau i fremmedsprog ved optag af udenlandske ansøgere?

 

Advanced Placement Test, AP (pdf)

v/ Judith Hegedus og Ann Wright, College Board, USA
En amerikansk high school eksamen skal være kombineret med 3 Advanced Placement Test (AP) for at give adgang til videregående uddannelser i Danmark. Judith Hegedus fra College Board i USA, som har ansvar for de amerikanske test, giver os indsigt i, hvordan disse test er tilrettelagt. Hør også mere om amerikansk optagelsespraksis.

Amerikanske High School-beviser (pdf)

v/ Pernille Kindtler, Københavns Universitet
Pernille Kindtler demonstrerer i praksis, hvordan AP Test indgår ved optag af ansøgere med amerikanske uddannelsesbeviser. Prøv også selv kræfter med et amerikansk uddannelsesbevis eller to.

Nyt fra Studie- og Forskerkontoret (pdf)

v/ Kirsten Meier, souschef, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering
Studieophold er sammen med blandt andet arbejdsophold og praktikantophold flyttet til en ny styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Betyder en ny styrelse også politiske ændringer og ændringer i praksis for studieophold til internationale studerende?

Senest opdateret 11. juni 2020