Gå til indhold

Afholdte seminarer og kurser om udenlandske adgangsgivende eksaminer

Der er gennem mange år afholdt seminarer og kurser om udenlandske adgangsgivende eksaminer for studieadministrative medarbejdere.

Arrangementerne er beskrevet nedenfor. For yderligere oplysninger om indholdet kan man kontakte Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på .

2021

Gennem en række webinarer fra den 1. til 8. februar 2021 blev studieadministrative medarbejdere introduceret til arbejdet med udenlandske adgangsgivende eksaminer. Webinarerne dækkede regler for adgang til videregående uddannelse i Danmark, fagniveauer, dokumentationskrav, omregnelige/ikke-omregnelige eksaminer og ægthedsvurdering. Dertil kom landespecifikke webinarer med fokus på nordiske og østeuropæiske lande samt Storbritannien. 

2019

Kursus for nye studieadministrative medarbejdere, blandt andet om adgangsgivende eksaminer fra Norge, Sverige, Island, Polen og Storbritannien.

2018

Foruden generelle oplæg om Lissabonkonventionen og flygtninge fokuserede seminaret på omregningen af udenlandske kvotienter: udfordringer, metoder og værktøjer.

2017

Der blev undtagelsesvis ikke afholdt seminar i 2017.

2016

Seminaret handlede om dansk for udlændinge, sprogundervisning for danske unge i udlandet, GIF, betalingsregler, vejledende udtalelser, opholdstilladelser, adgangsgivende eksaminer fra de baltiske lande, Østeuropa, Syrien og Eritrea samt videregående uddannelser fra Bangladesh, Indien og Pakistan.

2015

Seminaret koncentrerede sig om GCE A-level-reformen i England, opholdstilladelser, omregning af karaktergennemsnit samt adgangsgivende eksaminer fra Sverige, Island og Kina.

2014

Seminaret handlede blandt andet om de nye svenske og islandske gymnasieuddannelser, adgangsgivende eksaminer fra Kroatien, Tyskland, Syrien, Iran og Irak, opholdstilladelser og den europæiske anerkendelsesmanual for videregående uddannelsesinstitutioner.

2013

De grønlandske og færøske aftaler, sprogkrav ved optagelse på en videregående uddannelse, svenske fagniveauer, engelske, sydeuropæiske og kinesiske eksaminer, studieopholdstilladelser og snyd med eksamensbeviser.

2012

Europæiske sprogniveauer, amerikanske Advanced Placement Test og High School-beviser samt nyt om arbejdet med studieopholdstilladelser.

2011

Seminaret handlede bl.a. om studieopholdstilladelser, uddannelsesagenter, adgangsbekendtgørelsen, realkompetenceafklaring på VUC, vurdering af fagniveauer samt ægthedsvurdering af uddannelsesdokumenter.

2010

Seminaret omhandlede nye bestemmelser om opholdstilladelse til studerende, britiske og amerikanske eksaminer, modtagelse og vejledning af internationale ansøgere samt ægthedsvurdering af eksamensbeviser.

2009

Seminaret omhandlede bl.a. Lissabon-konventionen, realkompetenceafklaring i forhold til gymnasiale fag, Udlændingeservice og studieopholdstilladelse samt ægthedsvurdering af eksamensbeviser.

2008

Programmet havde fokus på samspillet mellem Udlændingeservice og uddannelsesinstitutionerne samt på karakteromregning og Kvalifikationsnævnet. Desuden var der oplæg om bl.a. adgangsgivende eksaminer fra Norden og uddannelsessystemerne i Kina, og der blev præsenteret kilder om udenlandske uddannelsesbeviser.

2007

Seminaret satte bl.a. fokus på Afrika syd for Sahara.

2006

På programmet var: IELTS, Storbritannien og USA, optagelse af svenskere, nordmænd og kinesere, bonuspoint for eksaminer fra Finland, Island og Norge.

2005

Deltagerne hørte oplæg om Rusland og de tidligere sovjetiske republikker, Kina, Irak, Jordan, Egypten, Libanon, Marokko, Ghana, Kenya, Nigeria, Somalia, Cameroun samt optag på kandidatuddannelser.

Senest opdateret 19. oktober 2021