Gå til indhold

Seminar 2016 om vurdering af udenlandske adgangsgivende eksaminer

Seminaret handlede om dansk for udlændinge, sprogundervisning for danske unge i udlandet, GIF, betalingsregler, vejledende udtalelser, opholdstilladelser, adgangsgivende eksaminer fra de baltiske lande, Østeuropa, Syrien og Eritrea samt videregående uddannelser fra Bangladesh, Indien og Pakistan.

Styrelsen for Videregående Uddannelser afholdt den 11. marts 2016 det årlige seminar for studieadministrative medarbejdere, der arbejder med optagelse på de videregående uddannelser. Seminaret fandt sted på Cphbusiness Søerne i København og samlede ca. 100 deltagere.

Her ser du programmet for seminaret:

09.30 Ankomst, kaffe og morgenbrød

10.00 Velkommen v. Styrelsen for Videregående Uddannelser

10.05 Danskuddannelse for voksne udlændinge og studieprøven
v. Gitte Østergaard Nielsen, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

10.30 Sprogundervisning og prøver for danske unge i udlandet, v. Carina Kjær Busk og Emil Rolsted, Danes Worldwide

11.10 Gymnasialt indslusningsforløb for indvandrere og flygtninge (GIF) v. Annike Kjær Hansen, Hvidovre Gymnasium & HF

11.40 Introduktion til betalingsregler, v. Mark Neumann, Styrelsen for Videregående Uddannelser

12.05 Flygtninge og vejledende udtalelser, v. Inger Bruun, Styrelsen for Videregående Uddannelser

12.30 Frokost

13.15 Spørgsmål og svar om opholdstilladelser v. Bodil Vingtoft, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, og Malene Hermansen, Udlændingestyrelsen

13.45-15.30 Workshops

a) Regn rigtigt om – gymnasiebeviser fra Østeuropa! v. Kari Boe Gad, Styrelsen for Videregående Uddannelser

b) Optag på top-up-bachelor- og kandidatuddannelser (Bangladesh, Indien og Pakistan) v. Dorthe Eeg Pedersen og Rasmus Black, Styrelsen for Videregående Uddannelser

c) Gymnasieuddannelser i de baltiske lande: Estland, Letland og Litauen v. Liene Petersone og Inger Bruun, Styrelsen for Videregående Uddannelser

d) Syrien og Eritrea v. Raed El-Badaoui, Farah Chaykh og Julie Alisa Riisberg, Styrelsen for Videregående Uddannelser

 

Senest opdateret 11. juni 2020