For vejledere, jobkonsulenter, sagsbehandlere m.fl.

Få vurderinger og informationer fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse til brug for integration, anden beskæftigelsesindsats eller vejledning af borgere med udenlandsk uddannelse.

LinkedInLogoPå vores side kan du følge med i nyt om udenlandske kvalifikationer og uddannelsessystemer:

 

Hotline for integration og anden indsats henvendt til borgere med udenlandske uddannelser

Styrelsen for Forskning og Uddannelse tilbyder kommuner og asylcentre hjælp til at afklare flygtninge, familiesammenførte og andre borgeres medbragte uddannelser:

 • Råd og vejledning om vurdering af udenlandske uddannelser
 • Udtalelser om konkrete uddannelsesbeviser på alle uddannelsestrin.

 

Redskaber

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan bidrage til vejledningen med oplysninger om udenlandske uddannelser:


Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om udenlandske uddannelser, er du velkommen til at kontakte en af vores vurderingsmedarbejdere:


Vurdering af udenlandske uddannelsesbeviser

En vurdering er et dokument, der oplyser om, hvad den udenlandske uddannelse svarer til i Danmark: hvilket uddannelsesniveau og så vidt muligt hvilket fagområde. Styrelsen for Forskning og Uddannelse vurderer afsluttede uddannelser på alle trin.

Vurderingen kan blandt andet bruges:

 • som information til en arbejdsgiver, når man søger job inden for ikke-lovregulerede erhverv, f.eks. ingeniørerhvervet

 • som retningslinje for et uddannelsessted, når man søger optagelse på en uddannelse – i mange tilfælde er det dog nok at slå op i Eksamenshåndbogen

 • som hjælp til afklaring af muligheder for uddannelse og beskæftigelse.

Vurderingen er betinget af, at personen med den udenlandske uddannelse giver sit samtykke ved at underskrive ansøgningsskemaet. Dette samtykke er dog ikke en betingelse, hvis vurderingen skal bruges i forbindelse med et integrationsforløb.

Hvis du har brug for en hurtig sagsbehandling, f.eks. som led i en kompetenceafklaring af borgeren, er det vigtigt at gøre opmærksom på det i ansøgningen samt angive dit navn og kontaktoplysninger.

Du får en vurdering ved at indsende en ansøgningsblanket og dokumentation:


Vejlederens rolle i forbindelse med vurdering

Det er vigtigt for den enkelte, at vejledning og vurdering sker i et samspil. Så meget som muligt bør afklares sammen med en vejleder, som kan hjælpe med ansøgningen og guide personen videre.

For at vurderingen kan blive korrekt, må ansøgningen også være klar og veldokumenteret. Du kan hjælpe med til at undgå forsinkelser ved at tilvejebringe den bedst mulige information, inden ansøgningen sendes af sted.

Som vejleder kan du således yde en vigtig støtte ved at:

 • afklare, om ansøgeren har brug for en vurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, og forklare ansøgeren, hvad vurderingen kan bruges til.

 • sikre, at hele ansøgningsblanketten bliver udfyldt
  Blanketten ændres fra tid til anden. Derfor bør man hente den seneste udgave her fra hjemmesiden.

 • sikre, at den nødvendige dokumentation vedlægges
  Uddannelsesindehaveren bør selv gøre så meget som muligt for at levere uddannelsespapirer og information om uddannelsen. Som vejleder kan du hjælpe med f.eks. at søge efter dokumentation og information i opslagsværker og på internettet eller ved at kontakte styrelsen.
  I nogle tilfælde er der behov for at bede institutioner eller myndigheder i hjemlandet om at sende dokumenter. Styrelsen kan normalt ikke påtage sig at indhente dokumenter fra hjemlandet.

 • skrive et følgebrev med nærmere oplysninger
  Her kan du f.eks. forklare, hvad uddannelsesindehaveren skal bruge vurderingen til, og hvilket forløb den skal indgå i.

 • hjælpe med at finde en oversætter, når det er nødvendigt og muligt.

 • skaffe tolkebistand til udfyldning af skemaet, når det er nødvendigt og muligt.