Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Indsatsområder Bedre muligheder for uddannelse i hele Danmark

Bedre muligheder for uddannelse i hele Danmark

Topbillede
Et bredt flertal i Folketinget ønsker et Danmark, hvor unge menneskers muligheder i livet ikke bliver afgjort af, om man bor i en af de største byer eller i resten af landet. Der skal være gode muligheder for uddannelse i hele Danmark. Aftale indgået den 25. juni 2021.

Gode uddannelsesmuligheder er ikke kun til gavn for den enkelte. Det gavner både det danske samfund generelt og lokalsamfundene, der har brug for udvikling, liv og adgang til kompetencer, der følger med lokale uddannelser. Bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark er desuden en stor gevinst for de unge, der ikke har lysten eller ressourcerne til at flytte til en storby, men som får mulighed for at uddanne sig tættere på, hvor de bor eller vokser op. Ofte på mindre uddannelsesudbud med mulighed for en tættere kontakt med undervisere og medstuderende.

Samtidig er det afgørende for danske virksomheder i hele Danmark, at man har adgang til kvalificeret arbejdskraft. En del danske virksomheder findes i dag i og omkring de største byer. Mange virksomheder er imidlertid også lokaliseret uden for de største byer. Vækst, produktivitet og velstand i Danmark skabes ikke alene i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Derfor er der stort behov for uddannede kompetencer i alle dele af landet. Det gælder både de professions- og erhvervsrettede uddannelser. Det gælder maritime og tekniske uddannelser. Og det gælder specialiserede kompetencer på universitetsniveau. Dertil kommer uddannet arbejdskraft til de velfærdsrettede opgaver i stat, kommuner og regioner.

Aftalepartierne har som politisk ambition, at der skal være endnu flere videregående uddannelsestilbud uden for de største byer. Uddannelser, som kan tiltrække unge, der ellers ville have valgt en uddannelse i en større by. Men også nye grupper af studerende, som ellers ikke havde fået en videregående uddannelse. Det skal bidrage til, at flere danskere får en videregående uddannelse, at flere mindre uddannelser uden for de største byer overlever, og at nye uddannelsesudbud uden for storbyerne bliver mere bæredygtige – også på sigt.

Siden 2008 er tilgangen til de videregående uddannelser steget med mere end 50 pct. Det er særligt kommet de store universitetsbyer til gavn, hvor uddannelsesstederne mange steder har haft vokseværk, mens uddannelsessteder uden for de største byer i mange tilfælde er udfordret.

I de kommende år vil der være faldende ungdomsårgange, hvilket kan udfordre uddannelsesudbuddene uden for de største byer yderligere, hvis de uddannelsessøgende fortsætter med i stigende grad at søge mod de største byer.

Det er som følge heraf aftalepartiernes overbevisning, at der er behov for at ændre på de strukturer, som trækker uddannelses-Danmark skævt. En skæv fordeling af uddannelserne har stor betydning for resten af samfundet. Det gælder ikke mindst i forhold til vækst, udvikling og muligheder.

Det kræver, at der skabes bedre varige vilkår for at drive uddannelser de steder i landet, hvor det er svært at rekruttere eller at få de unge med på uddannelsesvognen. Det handler både om etablering af nye uddannelsesudbud og udflytning af uddannelsespladser på tværs af alle slags videregående uddannelser. Samtidig skal udbuddet af videregående uddannelser ses i sammenhæng med adgangen til de ungdomsuddannelser og VUC’er i lokalområderne, der er adgangsgivende til de videregående uddannelser.

Aftalepartierne ønsker, at alle typer af videregående uddannelse skal være tilgængelig uden for de største danske byer. Det gælder både universitetsuddannelser, kunstneriske uddannelser, professions- og erhvervsrettede uddannelser samt maritime uddannelser.

Aftalepartierne vurderer, at det er en afgørende forudsætning for at kunne indfri ambitionen om, at flere unge bliver optaget på en videregående uddannelse uden for de største byer, at der i de kommende år skabes et bedre rekrutteringsgrundlag for disse uddannelser.

Partierne hæfter sig i den forbindelse ved, at faldende ungdomsårgange i de kommende år samlet set forventes at medføre en lavere tilgang af studerende. Aftalepartierne er på den baggrund enige om, at der i takt med de faldende ungdomsårgange er behov for en samlet tilpasning, så en større del af optaget fremover sker på de videregående uddannelser uden for de største byer og uden for universiteternes hovedcampus. Dette skal bl.a. understøtte, at eksisterende udbud og mindre campus-byer fortsat har et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag og kan fastholde et tilstrækkeligt optag.

Se kort over udbud

Kort