Du er her: Forside Uddannelse Indsatsområder Sammenhængsreformen

Sammenhængsreformen

Læs om frit valg på på uddannelsesområdet.

I foråret 2017 lancerede Regeringen arbejdsprogrammet for den kommende sammenhængsreform. som har til formål at forny den offentlige sektor og bringe borgeren i centrum. Et styrket frit valg for borgeren er en del af sammenhængsreformen.

Som led i reformen er der blevet gennemført et servicetjek af frit valg på velfærdsområderne - herunder også uddannelsesområdet.

Efter servicetjekket er det Uddannelses- og Forskningsministeriets vurdering, at der på det videregående uddannelsesområde generelt er en høj grad af frit valg af offentlige leverandører for borgere, der opfylder de gældende adgangsbetingelser. På efter- og videreuddannelsesområdet er der udover de offentlige leverandører også mange private leverandører.

I forbindelse med servicetjekket har Uddannelses- og Forskningsministeriet identificeret ni initiativer, som medvirker til styrkelse og udvidelelse af det frie valg på uddannelsesområdet:

  • Diplom i Ledelse (DIL) og Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)
  • Digitale uddannelser (e-læring)
  • UddannelsesGuiden og uddannelseszoom
  • Øget brug af realkompetencevurderinger (RKV)
  • Etablering af uddannelsesstationer
  • Erhvervskandidaten
  • Omstillingsfond
  • Hurtigere kursusudvikling
  • Én indgang til voksen- og efteruddannelsestilbuddene.

Som led i servicetjekket er udarbejdet en rapport, som giver et overblik over frit valg på uddannelsesområdet og de ni initiativer.

Baggrund

Regeringen har besluttet, at der skal gennemføres et servicetjek af det frie valg på en række velfærdsområder med baggrund i ambitionen om at styrke befolkningens frie valg – jf. regeringsgrundlaget.

Formålet med frit valg er at styrke borgernes valgfrihed med henblik på at sikre bredere udbud af offentlig velfærd samt øge kvaliteten af og tilfredsheden med den leverede service.service.

 

Senest opdateret 12. juni 2018