Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Institutioner og drift Økonomi Regnskab og rapportering Nøgletal for universiteternes omkostninger

Nøgletal for universiteternes omkostninger

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i samarbejde med universiteterne udarbejdet en vejledning for hovedområde- og formålsfordeling af universiteternes omkostninger.
Kontakt
Troels Rask Andersen
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 84 31
Email: trao@ufm.dk

Nøgletallene for universiteternes omkostninger i 2020 omfatter en opgørelse af universiteternes omkostninger fordelt på følgende fem hovedformål samt en række underformål:

  1. Uddannelse
  2. Forskning
  3. Formidling og videnudveksling
  4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening
  5. Generel ledelse, administration og service

Tabellen nedenfor viser omkostningerne fordelt på universiteter og hovedformål.

Universiteternes omkostninger fordelt på hovedformål i 2020 (mio.kr., løbende priser)* 

 

Uddan-nelse

Forskning

Formidling og videns-udveksling

Forsknings baseret myndigheds betjening

Generel ledelse, adm. og service

I alt

KU

2.272,4

5.122,9

350,0

316,6

708,5

8.770,4

AU

2.198,2

3.494,0

214,9

424,6

344,8

6.676,5

SDU

1.137,4

1.422,8

210,6

68,6

316,1

3.155,5

RUC

325,3

356,8

41,3

0,0

60,2

783,6

AAU

1.175,5

1.308,7

160,3

44,3

209,7

3.898,5

CBS

753,1

486,2

43,6

0,0

84,8

1.367,7

ITU

174,9

137,9

19,0

0,0

13,9

345,7

I alt

8.036,7

12.329,4

1.039,8

854,0

1.738,0

23.997,8

*Økonomiske nøgletal for Danmarks Tekniske Universitet (DTU) indgår ikke i tabellen, idet DTU har haft dispensation fra at indberette nøgletal for omkostninger for regnskabsåret 2020. 

Omkostningerne er desuden fordelt på hovedområder med udgangspunkt i universiteternes organisering. Nøgletallene indeholder opgørelser for de enkelte universiteter og samlet for sektoren.

Der er siden 2012 udarbejdet nøgletal efter vejledningen om hovedområde- og formålsfordeling af universiteternes omkostninger. Regneark med tabeller og grunddata for både 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 kan tilgås ved hjælp af linket nedenfor.

Senest opdateret 02. december 2021