Gå til indhold

Det faglige niveau udfordrer kun et mindretal af de studerende

To ud af tre studerende vurderer, at det ikke er svært at leve op til det faglige niveau på deres uddannelse. Kun lidt over hver tiende synes, at det er svært, viser ny analyse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

14. juni 2017

67 procent af de studerende på de videregående uddannelser mener ikke, at det faglige niveau på deres uddannelser er så højt, at det er svært at leve op til.

Det viser nye danske tal fra 2016, som skal indgå i den internationale analyserapport Eurostudent, der sammenligner oplysninger om studerende i Europa. Her er 11.720 danske studerende fra de videregående uddannelser blevet spurgt om: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Det er svært for mig at leve op til det faglige niveau på studiet”.

18 procent af de akademiske bachelorstuderende, der har medvirket i undersøgelsen, er enige eller helt enige i, at det faglige niveau på studiet er svært at leve op til, mens under 10 procent af de studerende på professionshøjskolerne og erhvervsakademierne mener, at niveauet er svært at leve op til.

- Jeg har fra dag ét her i ministeriet sagt, at jeg synes, det skal være svært at være studerende. Uddannelserne skal udfordre de unge, så de bliver motiverede til at lære så meget som muligt gennem deres studier. Når så mange af de studerende ikke synes, de har svært ved at leve op til det faglige niveau, så tyder det på, at vi har et behov for at løfte niveauet. Det bekræfter mig i, at det er rigtigt at have et skarpt fokus på kvalitet fremover, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

De studerendes vurdering af det faglige niveau er blot en del af billedet af de danske uddannelsers kvalitet. Den kommende Uddannelses- og forskningspolitiske redegørelse præsenterer en række analyser af kvalitet og relevans i videregående uddannelser.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Jonas Zielke Schaarup, tlf. 7231 8118, e-mail: jzs@ufm.dk
Pressesekretær Jakob Sejr Teichert, tlf. 7231 9503, e-mail: jte@ufm.dk

Senest opdateret 14. juni 2017