Om portalen

Uddannelses- og Forskningsministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet står bag denne fælles portal om uddannelse til brug for integration af flygtninge og familiesammenførte.

Uddannelseogintegration.dk er en indgang til oplysninger om uddannelse til brug for integration af flygtninge og familiesammenførte. Den viser flygtninges og familiesammenførtes muligheder og vilkår for uddannelse og kompetenceafklaring.

Portalen henvender sig til asylcentre, kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre integrationsaktører.

Portalen introducerer og linker til informationer om uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder og om kompetenceafklarings- og vurderingsmuligheder. I de forskellige sammenhænge følges de betegnelser, som den gældende lovgivning benytter om målgruppen. Det kan være flygtninge, familiesammenførte, tosprogede, udlændinge, personer af udenlandsk herkomst eller andet.

Portalen er etableret i oktober 2016 på baggrund af aftalen mellem regeringen og KL af 18. marts 2016, "Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge".

Portalen er oprettet i et samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet, med bidrag fra rektorkollegierne for de videregående uddannelser, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt Kulturministeriet.


Se også


Spørgsmål og forslag

Hvis du har spørgsmål eller forslag til indholdet af portalen, kan du skrive til Styrelsen for Forskning og Uddannelse på .

 

 

Senest opdateret 03. juli 2019