Regler og rammer

Topbillede
Integrationsloven og to- og trepartsaftalerne om integration

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har som udgangspunkt adgang til uddannelse i Danmark på lige fod med øvrige borgere med lovligt ophold.

Her kan du læse om uddannelsesmuligheder tilbudt under integrationsloven og om initiativer vedrørende flygtninges uddannelse i to- og trepartsaftalerne om integration fra marts 2016.

 

 

Senest opdateret 20. september 2018