Tilbud fra uddannelsessteder

Topbillede
Links og kontakter vedrørende uddannelsessteders særlige tilbud til flygtninge og til integrationsansvarlige

Denne oversigt indeholder links og kontaktoplysninger, som kommuner m.v. kan bruge til at undersøge særlige uddannelsesmuligheder for flygtninge og familiesammenførte og understøtte arbejdet med deres integration.

Se også:

 

Fortæl os om jeres tilbud

Oversigten er ikke fuldstændig og opdateres løbende. Vi modtager meget gerne oplysninger om de enkelte institutioners tilbud af særlig relevans for flygtninge og familiesammenførte. Det kan f.eks. være:

 • uddannelser og kurser for flygtninge og indvandrere
 • websider for flygtninge
 • websider for professionelle, der arbejder med integration.

Skriv til Styrelsen for Forskning og Uddannelse på


 

Almen voksenuddannelse (avu)

Under avu udbydes kurser i dansk som andetsprog på niveauerne basis, G, F, E og D.


Gymnasialt indslusningsforløb for fremmedsprogede (GIF)


Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Der tilbydes særlige introducerende AMU-kurser for tosprogede:

 • Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne for flygtninge/indvandrere
 • Introduktion til et brancheområde for flygtninge/indvandrere
 • Introduktion til det danske arbejdsmarked for flygtninge/indvandrere
 • Arbejdsmarked, it og jobsøgning for flygtninge/indvandrere
 • Almen fødevarehygiejne for flygtninge/indvandrere

Desuden tilbydes der særlige AMU-kurser i dansk som andetsprog for tosprogede:

 • Fagunderstøttende dansk som andetsprog for flygtninge/indvandrere
 • Dansk som andetsprog for flygtninge/indvandrere, basisniveau
 • Dansk som andetsprog for flygtninge/indvandrere, alment niveau
 • Dansk som andetsprog for flygtninge/indvandrere, udvidet niveau

Erhvervsakademier

Erhvervsakademiet Copenhagen Business

Kontakt Cphbusiness Studie og Karriere ved centerchef Søren Meyer: e-mail: , tlf. 3615 4663.

Københavns Erhvervsakademi

Kontakt optagegruppen på 4646 0700 mandag-fredag kl. 9.00-15.00, eller skriv til .

Erhvervsakademi Dania

Skriv til .


Professionshøjskoler

University College Nordjylland

VIA University College

University College Syddanmark

University College Lillebælt

Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Metropol

Kurser for medarbejdere, der arbejder med integrationsopgaver:

Professionshøjskolen UCC


Universiteter

Københavns Universitet

 

Senest opdateret 04. oktober 2017