Gå til indhold

Tilbud fra uddannelsessteder

Topbillede
Links og kontakter vedrørende uddannelsessteders særlige tilbud til flygtninge og til integrationsansvarlige

Denne oversigt indeholder links og kontaktoplysninger, som kommuner m.v. kan bruge til at undersøge særlige uddannelsesmuligheder for flygtninge og familiesammenførte og understøtte arbejdet med deres integration.

Se også:

 

Fortæl os om jeres tilbud

Oversigten er ikke fuldstændig og opdateres løbende. Vi modtager meget gerne oplysninger om de enkelte institutioners tilbud af særlig relevans for flygtninge og familiesammenførte. Det kan f.eks. være:

 • uddannelser og kurser for flygtninge og indvandrere
 • websider for flygtninge
 • websider for professionelle, der arbejder med integration.

Skriv til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på


 

Almen voksenuddannelse (avu)

Under avu udbydes kurser i dansk som andetsprog på niveauerne basis, G, F, E og D.


Gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere (GIF)


Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Der tilbydes særlige introducerende AMU-kurser for tosprogede:

 • Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne for flygtninge/indvandrere
 • Introduktion til et brancheområde for flygtninge/indvandrere
 • Introduktion til det danske arbejdsmarked for flygtninge/indvandrere
 • Arbejdsmarked, it og jobsøgning for flygtninge/indvandrere
 • Almen fødevarehygiejne for flygtninge/indvandrere

Desuden tilbydes der særlige AMU-kurser i dansk som andetsprog for tosprogede:

 • Fagunderstøttende dansk som andetsprog for flygtninge/indvandrere
 • Dansk som andetsprog for flygtninge/indvandrere, basisniveau
 • Dansk som andetsprog for flygtninge/indvandrere, alment niveau
 • Dansk som andetsprog for flygtninge/indvandrere, udvidet niveau

Erhvervsakademier

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Kontakt Cphbusiness Studie og Karriere ved chefkonsulent Søren Meyer: e-mail: , tlf. 2941 5865.

Københavns Erhvervsakademi

Kontakt optagegruppen på tlf. 4646 0700 mandag-fredag kl. 9.00-15.00, eller skriv til .

Zealand Erhvervsakademi

Kontakt: Teamleder Optag, Rekruttering og Mobilitet Jette Pia Bech, tlf. 5076 2659, e-mail .

Erhvervsakademi Dania

Skriv til .

Erhvervsakademi Aarhus

Kontakt Jens Bach Nielsen, koordinator for studievejledningen, e-mail , tlf. 7228 6020


Professionshøjskoler

Professionshøjskolen Absalon

Diplommoduler og kurser for medarbejdere, der arbejder med integrationsopgaver:

University College Nordjylland

VIA University College

Diplommoduler og kurser for medarbejdere, der arbejder med integrationsopgaver:

Kurser og uddannelser for flygtninge og indvandrere:

Københavns Professionshøjskole

Kurser for medarbejdere, der arbejder med integrationsopgaver:

Kurser og uddannelser for flygtninge og indvandrere:


Københavns Universitet

Aarhus Universitet

Syddansk Universitet

Spørgsmål kan rettes til

Aalborg Universitet

IT-Universitetet

 Roskilde Universitet

Se universitets generelle tilbud:

Danmarks Tekniske Universitet

Se universitetets sider om optagelse:

Copenhagen Business School

Se universitetets sider om optagelse:

 

Se også

"Student Refugees" er et studenterdrevet projekt, som har til formål at støtte personer med flygtningebaggrund i søge ind på videregående uddannelser i Danmark.

Senest opdateret 02. oktober 2020