Tilbud fra uddannelsessteder

Topbillede
Links og kontakter vedrørende uddannelsessteders særlige tilbud til flygtninge og til integrationsansvarlige

Denne oversigt indeholder links og kontaktoplysninger, som kommuner m.v. kan bruge til at undersøge særlige uddannelsesmuligheder for flygtninge og familiesammenførte og understøtte arbejdet med deres integration.

Se også:

 

Fortæl os om jeres tilbud

Oversigten er ikke fuldstændig og opdateres løbende. Vi modtager meget gerne oplysninger om de enkelte institutioners tilbud af særlig relevans for flygtninge og familiesammenførte. Det kan f.eks. være:

 • uddannelser og kurser for flygtninge og indvandrere
 • websider for flygtninge
 • websider for professionelle, der arbejder med integration.

Skriv til Styrelsen for Forskning og Uddannelse på


 

Almen voksenuddannelse (avu)

Under avu udbydes kurser i dansk som andetsprog på niveauerne basis, G, F, E og D.


Gymnasialt indslusningsforløb for fremmedsprogede (GIF)


Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Der tilbydes særlige introducerende AMU-kurser for tosprogede:

 • Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne for flygtninge/indvandrere
 • Introduktion til et brancheområde for flygtninge/indvandrere
 • Introduktion til det danske arbejdsmarked for flygtninge/indvandrere
 • Arbejdsmarked, it og jobsøgning for flygtninge/indvandrere
 • Almen fødevarehygiejne for flygtninge/indvandrere

Desuden tilbydes der særlige AMU-kurser i dansk som andetsprog for tosprogede:

 • Fagunderstøttende dansk som andetsprog for flygtninge/indvandrere
 • Dansk som andetsprog for flygtninge/indvandrere, basisniveau
 • Dansk som andetsprog for flygtninge/indvandrere, alment niveau
 • Dansk som andetsprog for flygtninge/indvandrere, udvidet niveau

Erhvervsakademier

Erhvervsakademiet Copenhagen Business

Kontakt Cphbusiness Studie og Karriere ved centerchef Søren Meyer: e-mail: , tlf. 3615 4663.

Københavns Erhvervsakademi

Kontakt optagegruppen på tlf. 4646 0700 mandag-fredag kl. 9.00-15.00, eller skriv til .

Erhvervsakademi Sjælland

Kontakt studiechef Ingrid Amelie Thorn på tlf. 5076 2602 eller e-mail .

Erhvervsakademi Dania

Skriv til .


Professionshøjskoler

Professionshøjskolen Absalon

Diplommoduler og kurser for medarbejdere, der arbejder med integrationsopgaver:

University College Nordjylland

VIA University College

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole, tidligere Metropol

Kurser for medarbejdere, der arbejder med integrationsopgaver:

Københavns Professionshøjskole, tidligere UCC


Universiteter

Københavns Universitet

Aarhus Universitet

Syddansk Universitet

Spørgsmål kan rettes til

Aalborg Universitet

IT-Universitetet

 Roskilde Universitet

Se universitets generelle tilbud:

 

Se også

"Student Refugees" er et studenterdrevet projekt, som har til formål at støtte personer med flygtningebaggrund i søge ind på videregående uddannelser i Danmark.

Senest opdateret 29. oktober 2018