Du er her: Forside Uddannelse Integration på uddannelsesområdet Uddannelser Arbejdsmarkedsuddannelser

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Korte erhvervsrettede uddannelser for ufaglærte og faglærte

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) er korte erhvervsrettede uddannelser. Formålet med de korte erhvervsrettede uddannelser er at give ufaglærte og faglærte de kvalifikationer og kompetencer, der er efterspurgte på arbejdsmarkedet.


AMU for tosprogede

I AMU er der særlige tilbud til tosprogede, herunder flygtninge og indvandrere, der ikke har dansk som modersmål, og som har behov for undervisning, der tager højde for særlige sproglige og faglige forudsætninger.

Der er udviklet en række særlige kurser målrettet tosprogede, der skal understøtte, at tosprogede får samme muligheder på arbejdsmarkedet som personer med dansk som førstesprog. De særlige kurser omfatter blandt andet erhvervsrettet danskundervisning, der kan kombineres med et fagspecifikt AMU-kursus samt kurser, der introducerer til en specifik branche eller det danske arbejdsmarked. Derudover er der mulighed for at etablere særlige forløb for tosprogede i AMU, hvilket blandt andet giver mulighed for dobbeltlærertimer, hvor dansklæreren og faglæreren deltager i undervisningen samtidigt, hvilket erfaringsmæssigt er befordrende for både den faglige og den sproglige indlæring.

Ordinære AMU-uddannelser vil ofte kræve dansksproglige kompetencer svarende til minimum prøve i Dansk 2 i danskuddannelserne.

Ordinære AMU-uddannelser i kombination med AMU’s dansk som andetsprog vil ofte som minimum kræve dansksproglige kompetencer svarende til prøve i Dansk 1 i danskuddannelserne.

Det er altid op til AMU-udbyderen at lave den konkrete individuelle vurdering af, om deltageren kan få det nødvendige udbytte af undervisningen.


AMU-branchepakker – en vej til job for flygtninge og indvandrere

En kombination af fagspecifikke AMU-kurser med de særlige AMU-kurser for tosprogede i en AMU-branchepakke kan give deltageren de nødvendige kompetencer til at udføre en specifik arbejdsopgave. Det kan være som buschauffør, servicemedarbejder i køkken eller mange andre arbejdsområder.


Betaling

Der er deltagerbetaling for de enkelte kurser, og den afhænger af fag og deltagerens uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan kurserne være gratis. Deltagerbetalingen bortfalder, hvis man følger AMU-kurser i dansk og matematik i sammenhæng med andre AMU-kurser – se hvilke på Uddannelsesguiden.dk.

Hvis man har en videregående uddannelse, skal man normalt betale fuld pris for at deltage i et AMU-kursus.

Hvis uddannelsen tages som led i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, dækker bopælskommunen den eventuelle deltagerbetaling:


Se også:

Senest opdateret 27. marts 2020