Du er her: Forside Uddannelse Integration på uddannelsesområdet Uddannelser Integrationsgrunduddannelsen

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Lønnet praktik i en virksomhed kombineret med opkvalificering og skoleundervisning

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke opfylder kravene på det danske arbejdsmarked.

IGU indebærer ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed. Forløbet varer 2 år, hvoraf 20 uger skal bruges til opkvalificering og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Skoleundervisningen kan sammensættes af undervisning inden for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), forberedende voksenundervisning (FVU), forberedende grunduddannelse (FGU), almen voksenuddannelse (avu), hf-enkeltfagsundervisning og danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.

Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse. I perioder med skoleuddannelse modtager man en uddannelsesgodtgørelse.

IGU er en 3-årig forsøgsordning. Lovgivningen om IGU trådte i kraft den 1. juli 2016. En forlængelse af IGU-ordningen blev vedtaget ved lov den 3. juni 2019. Forlængelsen gælder fra 1. juli 2019 til 30. juni 2022.


Se også

Find konkrete eksempler på IGU-forløb her:

Læs mere her:

Senest opdateret 14. maj 2020