Bologna ekspertordningen er ophørt

For at støtte implementeringen af målsætningerne i Bologna-processen tog EU Kommissionen i 2004 initiativ til etablering af Bologna-ekspertgrupper i landene.
Kontakt
Anne Kamper
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 02
Email: anka@ufm.dk

De nationale teams blev støttet af EU-Kommissionens Program for Livslang Læring og Tempus-programmet.

Den danske Bologna-ekspertgruppe var sammensat af uddannelseseksperter fra de forskellige sektorer samt en repræsentant for de studerende. Eksperternes opgave var primært at informere og rådgive om implementering af Bologna-processen på de videregående uddannelsesinstitutioner i landene og at øge kendskabet til Bologna.

Bologna ekspertordningen ophørte ved årsskiftet 2014, da EU ikke ønskede at videreføre ordningen, herunder støtte den økonomisk, da formålet med ordningen var realiseret. Ministeriet indstiller derfor ikke længere Bologna eksperter til EU med henblik på udpegning.

Senest opdateret 15. august 2019