Gwen Gruner-Widding

Bologna-ekspert Gwen Gruner-Widding er repræsentant for de studerende. Hun er udpeget af Danske Studerendes Fællesråd, DSF.

Programmet for Livslang Læring logo

Danske Studerendes Fællesråd
H.C. Andersens Boulevard 51, st.tv.
1553 København V

Stillingsbetegnelse:


Forretningsudvalgsmedlem i Danske Studerendes Fællesråd (DSF) med ansvar for bl.a. internationalt arbejde. Desuden jurastuderende på Københavns Universitet.

Arbejdsopgaver og ansvarsområder på institutionen:

Gwen Gruner-Widding arbejder med at integrere den internationale dimension i DSF’s daglige arbejde. Dette inkluderer et øget fokus på erfaringsudveksling og vidensdeling med den europæiske elev- og studenterbevægelse. DSF arbejder både i European Students Union (ESU) og i det nordiske netværk, Nordisk Orförende Møte (NOM).


Kernekompetencer i forhold til Bologna-målsætningerne:

Gwen Gruner-Widding har arbejdet med Bologna-processen både på lokalt, nationalt og internationalt plan. Som medlem af akademisk råd på sin uddannelse og aktiv i sit fagråd har Gwen arbejdet med udformningen af en ny studieordning, både i forhold til undervisningsmetoder, men også i forhold til de formelle kvalitetskrav der knytter sig til denne.

Som aktiv i DSF’s internationale arbejde er Gwen en del af videndelingen og opkvalificering på skæringsfladerene mellem de nationale politiske prioriteter og Bologna processens indflydelse på disse.  Desuden var Gwen hovedansvarlig for den studenterpolitiske koordinering under det danske EU-formandsskab, herunder afviklingen af en større konference for Studenterrepræsentanter. Konferencen omhandlede arbejdsmarkedsparathed hos dimittender og dimittendarbejdsløshed.

Gwen har været DSF repræsentant i ESU’s arbejde og har blandt andet været tovholder på DSF’s arbejde i et projekt med titlen ”Students Advancement of Graduate Employability”

Gwen har desuden været en del af formandsskabet i Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU), siddet med i udviklingen af Comenius programmet, siddet som Dansk Ungdoms Fællesråds repræsentant i udvalget for ungdom og i den danske Bologna koordinationsgruppe.
 

 

Senest opdateret 29. januar 2013