Inger-Margrethe Jensen

Bologna-ekspert udpeget af Professionshøjskolernes Rektorkollegium

Programmet for Livslang Læring logo

VIA University College, Sundhedsfaglig Højskole
Skejbyvej 1
8240 Risskov.

Stillingsbetegnelse

Sekretariatschef & international konsulent

Uddannelsesbaggrund

Sygeplejerske, Diplomuddannelse i ledelse og Kandidat i Sygeplejevidenskab, cand. cur.

Arbejdsopgaver og ansvarsområder på institutionen

Chef for ledelsessekretariatet i Sundhedsfaglig Højskole, der har følgende professionsbacheloruddannelser: afspændingspædagog, bioanalytiker, ernæring og sundhed, bachlor nurtrition and health, ergoterapeut, fysioterpeut og sygeplejerske.

Overordnet ansvarlig for internationalisering i Sundhedsfaglig Højskole i samarbejde med uddannelsernes lokale internationale koordinatorer og med VIAUCs International Relations. Varetagelse af nationale samarbejdsaftaler med Australien og Thailand for sygeplejerskeuddannelsen i Danmark.

Kernekompetencer i forhold til Bologna-målsætningerne:

  • Gradsstruktur,
  • Kvalifikationsnøgle og kompetenceprofil erhvervet gennem deltagelse i Tuning projektet,
  • Diploma supplement,
  • Merit og anerkendelse
  • Mobilitet og kvalitetssikring.
     
Senest opdateret 29. januar 2013