Tove Heidemann

Bologna-ekspert udpeget af Professionshøjskolernes Rektorkollegium

Programmet for Livslang Læring logo

Professionshøjskolen
University College Syddanmark
Campus Haderslev
Lembckesvej 7
6100 Haderslev

Uddannelse og ansættelser:

Cand.mag et art i Nordisk sprog og litteratur og dramaturgi, Århus Universitet og i historie, Odense Universitet.
Ph.d. i pædagogik og uddannelsesforskning, Danmarks Lærerhøjskole, med afhandling om Internationalisering og skoleudvikling.
Undervisererfaringer fra læreruddannelse, efteruddannelse og diplom- og masterstudier.
Evalueringer og konsulentopgaver for EU Kommissionen, Nordisk Ministerråd og Undervisningsministeriet. 

Kort beskrivelse af nuværende arbejdsopgaver på institutionen:

Head of International Relations på UC Syddanmark
Ansvar for internationaliseringsprocessen
Overordnet ansvar for mobilitet af lærere og studerende 
Ledelse af internationale udviklingsprojekter
Deltagelse i internationale forsknings- og evalueringsopgaver

Forskningsområder:

Internationalisering, komparativ pædagogik, uddannelsespolitik og organisationsudvikling.

Kernekompetencer i forhold til Bologna-målsætningerne:

  • Mobilitet
  • Kvalitetssikring
  • Udvikling af en europæisk dimension i uddannelserne
  • Internationalt uddannelsessamarbejde og rammer for internationalisering   

 

Senest opdateret 30. juli 2013