Bologna-processen i Danmark

Der arbejdes både på internationalt plan og i de enkelte deltagende lande på opfølgningen af Bologna-deklarationens og de efterfølgende kommunikéers målsætninger.
Kontakt
Trine Bolette Svensson
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 09
Email: tbs@ufm.dk

Danske ansvarlige og interessenter

 

Ministerielt ansvar

I Danmark er det Uddannelsesministeriet, der har det overordnede ansvar for Danmarks deltagelse i Bologna-processen i samarbejde med Kulturministeriet, der også er ansvarlig for visse videregående uddannelser.

Bologna-koordinationsgruppe

Der er endvidere etableret en Bologna-koordinationsgruppe, der forestår, følger og koordinerer den praktiske gennemførelse af Bologna-projekter og følger det internationale arbejde på området.

Gruppen består af repræsentanter fra de to ressortministerier, de respektive rektorforsamlinger (Danske Universiteter, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Danske Erhvervsskoler og Kulturministeriets Rektorer), studenterorganisationerne, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA ), FTF, AC og Dansk Magisterforening.

Bologna-pjece

Senest opdateret 20. december 2018