Hvad er processen bag processen?

Arbejdet med Bologna-processen foregår både på minister- og embedsmandsniveau.
Kontakt
Trine Bolette Svensson
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 09
Email: tbs@ufm.dk

Ministerkonferencer og kommunikéer


Konferencerne er forummet, hvor de ansvarlige medlemslandes ministre for videregående uddannelse mødes hvert tredje år for at gøre status over, hvor langt landene er kommet med målsætningerne.

Op til ministerkonferencerne skal alle deltagende lande gøre status over gennemførelsen af Bologna-målsætningerne - resultatet fremgår i en implementeringsrapport. Som afslutning på møderne præsenterer ministrene en fælles meddelelse, et kommuniké, der slår tonen an for det fortsatte arbejde og målsætningerne i Bologna-processen. Kommunikéerne har navn efter den by, hvor mødet blev afholdt.

Den seneste konference blev afholdt i maj 2018 i Paris.

Det næste ministermøde finder sted i 2018 i den franske hovedstad, Paris.

Aflangt Bologna logo

Bologna Follow-Up Group


Bologna Follow-Up Group (BFUG) er den komité, der driver Bologna-processen fremad imellem ministerkonferencerne. Det er bl.a. her, at kommunikéerne og implementeringsrapporterne forberedes forud for ministrenes møder.

BFUG mødes cirka hvert halve år og består af embedsmænd og repræsentanter fra medlemslandenes ansvarlige ministerier såvel som fra de rådgivende organisationer.

Bag om Bologna

I 1998 underskrev undervisningsministrene fra Frankrig, Tyskland, Italien og Storbritannien Sorbonne-erklæringen, der nævner visionen om et åbent område for europæisk videregående uddannelse. Denne erklæring blev forløberen for Bologna.

Om kommunikéerne

Læs mere om indholdet i de enkelte kommunikéer via link nedenfor.

 

Senest opdateret 20. december 2018