Bergen-kommunikéet

Bergen-kommunikéet indeholder konklusionerne fra ministermødet i Bergen i 2005.

På mødet i Bergen bekræftede ministrene fortsat at arbejde for de Bologna-målsætninger, som blev vedtaget i Bologna, Prag og Berlin.

Ud over det skal der gøres en særlig indsats inden for fire områder:

  • implementering af standarder og retningslinier for kvalitetssikring
  • implementering af de nationale kvalifikationsnøgler
  • udstedelse og anerkendelse af joint degrees
  • indførelse af fleksibilitet i uddannelserne, bl.a. procedurer for anerkendelse af realkompetence.

 

Nye lande

På Bergen-mødet blev fem nye lande optaget: Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Moldova og Ukraine, hvilket fik deltager antallet op på i alt 45 europæiske.

Senest opdateret 14. januar 2013