Berlin-kommunikéet

Berlin-kommunikéet indeholder konklusionerne fra ministermødet i Berlin i 2003.

Fortsat fremdrift

På mødet i Berlin bekræftede ministrene fortsat at arbejde for de Bologna-målsætninger, man har vedtaget. De ønskede at sætte særlig fokus på følgende tre områder frem til næste ministermøde i 2005.

  • Kvalitetssikring. Landene forpligter sig til at indføre kvalitetssikringsprocedurer som også omfatter en form for akkreditering eller en tilsvarende procedure.
  • Gennemførelse af en gradsstruktur, der bygger på en opdeling i bachelor og master.
  • Forbedrede muligheder for merit og anerkendelse både af studeperioder og hele uddannelser.

For at sikre fortsat fremdrift i Bologna-samarbejdet etablerede man en embedsmandsstruktur i form af Bologna Follow Up Group (BFUG) til at støtte op om processen.

Nye elementer

Som et nyt element i Bologna-samarbejdet tilføjedes samarbejde om forskeruddannelse og en bedre sammenkædning mellem højere uddannelser og forskning.

Endvidere blev det aftalt, at der arbejdes for at der etableres en europæisk kvalifikationsnøgle, der beskriver kompetenceniveauer for de forskellige grader som indgår i Bologna-samarbejdet.

I en dansk sammenhæng er det desuden værd at bemærke, at ministrene bekræftede, at man vil arbejde for at kortere videregående uddannelser integreres i Bologna-samarbejdet.

Nye lande

Deltagerkredsen i Bologna-samarbejdet blev udvidedet med bl.a. Rusland og flere af sydøsteuropæiske lande og omfatter nu i alt 40 lande.

Senest opdateret 14. januar 2013