Bukarest Kommunikéet

Politisk køreplan for det europæiske videregående uddannelsesområde i 2012-2015.

Essensen af kommunikéet

Kommunikéet bærer præg af at være udformet i en tid med økonomisk krise. Ministrene, der deltog i ministerkonferencen i Bukarest, blev således enige om, at reform af videregående uddannelser kan bidrage til at vende udviklingen i Europa og skabe bæredygtig vækst og arbejdspladser.

Bukarest kommunikéet fokuserer på tre hovedmål:

  • at levere videregående uddannelser af høj kvalitet til flere studerende (den sociale dimension)
  • at styrke studerendes erhvervsparathed
  • at øge studentermobilitet

I forlængelse heraf blev der endvidere opnået enighed om en ny strategi, der skal hjælpe med at sikre stigende studentermobilitet med ambitiøse mål for 2020.

Senest opdateret 19. august 2013