Jerevan Kommunikéet

Kontakt
Jonas Husum Johannesen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 87 34
Email: jhj@ufm.dk

Politisk køreplan for det europæiske videregående uddannelsesområde i 2015-2018.

Essensen af kommunikéet

Kommunikéet sætter et fokus på behovet for implementering af tidligere vedtagne Bologna-reformer i alle medlemslande. Der var derfor også begrænset med nye arbejdsområder. Ministrene, der deltog i ministerkonferencen i Jerevan, blev således enige om, at for at Bologna-processen kan få fuld virkning er der behov for at sikre implementering i alle medlemslandene.

Jerevan kommunikéet fokuserer på fire hovedmål:

  • Styrket kvalitet og relevans i undervisning og læring
  • Øget jobparathed af dimittender
  • Mere inkluderende uddannelsessystemer
  • Øget fokus på implementering af Bologna-reformer

 

Se den officielle hjemmeside for Jerevan ministerkonferencen

Senest opdateret 15. august 2019