Leuven-kommunikéet

I 2009 var de ansvarlige ministre for videregående udannelse samlet i Leuven i Belgien for at gøre status over Bologna-processen og sætte nye målsætninger for det næste årtis arbejde for at styrke det europæiske område for videregående uddannelse.

Bologna fortsætter

Konklusionerne fra ministermødet var, at målsætningerne fra Bologna-deklarationen fra 1999 og de efterfølgende kommunikeer stadig er gyldige og relevante at arbejde med efter 2010, der havde nævnt som det oprindelige endemål for reformerne.

Af fokuspunkter for arbejdet i det næste tiår nævnes bl.a. temaer som mobilitet, lige adgang/den sociale dimension, fleksible uddannelsessystemer og styrket beskæftigelsesegenthed.

Mobilitet

Mobiliteten skal styrkes for studerende, forskere og undervisere: Der skal skabes mulighed for mobilitet på alle videregående uddannelsesniveauer (bachelor, kandidat/master og ph.d.), fællesuddannelser skal være udbredte, og i 2020 skal minimum 20 % af alle europæiske dimittender have været af sted på et uddannelsesophold i udlandet.  

Lige adgang til videregående uddannelse

Der skal skabes mere lige adgang til videregående uddannelse, og landene skal sætte konkrete mål herfor.

Livslang læring og fleksible uddannelsesystemer

Der skal fortsat være fokus på livslang læring, som bl.a. skal styrkes ved anerkendelse af kompetencer opnået uden for det formelle uddannelsessystem, fleksible læringsforløb samt udvikling af nationale kvalifikationsrammer, hvori de forskellige nationale uddannelsessystemer afspejles.

Uddannelse skal lede til beskæftigelse

Der skal fokuseres mere på uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsesinstitutionerne skal være mere lydhøre overfor arbejdsgiveres behov, og arbejdsgivere skal modsat have en bedre forståelse for uddannelsesverdenen. Desuden skal praktik i uddannelserne styrkes tillige med erhvervsvejledning og læring på arbejdet.

De ansvarlige ministre mødes igen i Bukarest i 2012, og de følgende ministerkonferencer løber af stablen i 2015, 2018 og 2020.

 

 

Senest opdateret 19. august 2013