London-kommunikéet

London-kommunikéet indeholder konklusionerne fra ministermødet i London i maj 2007.

Behov for samarbejde - også efter 2010

I forbindelse med ministermødet i London i 2007 erkender landene, at der kan være behov for at fortsætte Bologna-processen efter 2010, der var det oprindelige slutmål.

Nye prioriteter tegner sig

Ministrene noterer sig i London-kommunikeet, at der er fremgang i processen på en lang række områder, f.eks. implementering af gradsstruktur, merit og anerkendelse, implementering af Diploma Supplement og kvalifikationsrammer.

Nye fokus områder bliver:

  • Mobilitet
  • Den sociale dimension
  • Forbedret dataindsamling
  • Beskæftigelsesegnethed
  • EHEA i global sammenhæng

Disse nye områder kommer til at danne basis for Bologna-samarbejdet frem mod 2020, som det fremgår tpo år senere af Leuven-kommunikéet. 

Nyt land

Montenegro blev optaget som medlemsland nummer 46. Desuden har Montenegro ratificeret Lissabon-konventionen, hvilket betyder at der nu er 38 Bologna-medlemmer, der både har forpligtet sig overfor Bologna-processen og Lissabon-konventionen.

Senest opdateret 19. august 2013