Rådet for Ungdomsuddannelser undersøgelse

Kontakt
Birtha Theut
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 22
Email: BT@ufm.dk
Rådet for Ungdomsuddannelser (RUU) undersøgelse af ungdomsuddannelsessystemer
Rådet for Ungdomsuddannelser har gennemført tre landestudier af Holland, Schweiz og Sverige for at få indblik i, hvordan de tre lande organiserer deres uddannelsessystem. Det har resulteret i en række anbefalinger til Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling, Ellen Trane Nørby.