Rådet for Ungdomsuddannelser (RUU) undersøgelse af ungdomsuddannelsessystemer

Rådet for Ungdomsuddannelser har gennemført tre landestudier af Holland, Schweiz og Sverige for at få indblik i, hvordan de tre lande organiserer deres uddannelsessystem. Det har resulteret i en række anbefalinger til Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling, Ellen Trane Nørby.
Kontakt
Birtha Theut
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 22
Email: BT@ufm.dk

Undersøgelsen er gennemført i Holland, Schweiz og Sverige og fokuserer på særligt virkningsfulde tiltag indenfor:

  • de unges vej gennem uddannelsessystemet
  • de unges uddannelsesvalg
  • pædagogik og lærerkvalifikationer
  • finansiering, styringsformer og forsørgelse
  • lighed i uddannelsessystemet

Undersøgelsen bygger på en analyse af forskellige indsatser, der kan bidrage til, at vi får alle unge med på uddannelserne, herunder andre landes arbejde med netop den udfordring.

Senest opdateret 15. august 2019