Gå til indhold

Supplerende dokumentation

Analyser og videnindsamling udarbejdet af Sekretariatet for Udvalg om bedre universitetsuddannelser.

Udvalget har indsamlet dokumentation og udarbejdet analyser fra april 2017 til marts 2018.

Som en del af videngrundlaget for udvalgets arbejde er der blevet indsamlet en stor mængde viden. Her fremgår en oversigt over baggrundsinformation, som understøtter det faktuelle grundlag i rapporten.

Sekretariatet har udført nye analyser og undersøgelser. Der er tale om vidensamling som sekretariatet enten har foretaget selv eller bestilt hos eksterne parter. Sekretariatet har herudover opsøgt viden og evidens gennem en række møder og besøg med eksterne interessenter på de danske universiteter samt med ministerier og universiteter i udlandet.

Senest opdateret 12. marts 2018