Aktuel ledighed

Uddannelses- og Forskningsministeriet har opgjort den aktuelle ledighed for dimittender fra de videregående uddannelser

Opgørelserne er opdelt på fuldførelsesår, institutioner og uddannelser, og viser dimittendernes bruttoledighedsgrad i hvert af kvartalerne 1 til 7 efter fuldførelsesdatoen, samt som et gennemsnit af de kvartaler, der ligger 4-7 kvartaler efter fuldførelsesdatoen.

Opdateret december 2016:

Opdateret juli 2016:

Senest opdateret 22. februar 2018