Aktuel ledighed

Uddannelses- og Forskningsministeriet har opgjort den aktuelle ledighed for dimittender fra de videregående uddannelser
Kontakt
Kim Dehn
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 88
Email: kde@ufm.dk

Opgørelserne på denne side bliver pt. ikke opdateret, men der vil inden for kort tid blive offentliggjort opdaterede tal i et nyt format via Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus.

Spørgsmål og specifikke ønsker om data kan i mellemtiden sendes til datavarehustemaet på

Opgørelserne er opdelt på fuldførelsesår, institutioner og uddannelser, og viser dimittendernes bruttoledighedsgrad i hvert af kvartalerne 1 til 7 efter fuldførelsesdatoen, samt som et gennemsnit af de kvartaler, der ligger 4-7 kvartaler efter fuldførelsesdatoen.

Opdateret juli 2018:

Opdateret juli 2018:

Senest opdateret 12. maj 2020