Du er her: Forside Uddannelse Statistik og analyser Færdiguddannede Nyuddannedes beskæftigelse

Nyuddannedes beskæftigelse

Denne side indeholder tabeller, der beskriver, hvad de nyuddannede fra de videregående uddannelser laver 4-19 måneder efter, at de har fuldført deres uddannelse.

Opgørelserne på denne side bliver pt. ikke opdateret, men der vil inden for kort tid blive offentliggjort opdaterede tal i et nyt format via Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus.

Spørgsmål og specifikke ønsker om data kan i mellemtiden sendes til datavarehustemaet på dvh@ufm.dk

De væsentligste tendenser i de nyuddannedes aktivitet 4-19 måneder efter fuldførelse er beskrevet i notatet:

Den enkelte nyuddannede står kun opgjort et sted i nøgletallene. Der er størst sikkerhed om nøgletallenes værdi de steder, hvor der er mange fuldførte. Nøgletallene er derfor kun beregnet for uddannelser, hvor der mindst 10 fuldførte studerende. De præcise definitioner og data anvendt i opgørelsen er beskrevet i notatet:

For hver uddannelse samt grupper af uddannelser er der udarbejdet både oversigtsopgørelser og detaljerede opgørelser og tilsvarende for hver uddannelsesinstitution samt grupper af institutioner:

OversigtsopgørelserDetaljerede opgørelser
1. Beskæftigelse, i uddannelse eller i udlandet 1. I uddannelse 2. Beskæftigelse 3. Udlandet
2. Øvrige nyuddannede 4. Ledige 5. Udenfor arbejdsmarkedet

Regnearksfilerne:

Senest opdateret 06. januar 2020