Frafald

Tal, analyser og undersøgelser om frafald på videregående uddannelser, som løbende bliver udarbejdet af ministeriet.
Kontakt
Linea Lindberg Andreassen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 01
Email: lla@ufm.dk
David Vestergaard Eriksen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 83
Email: dav@ufm.dk

Frafald blandt akademiske bachelorstuderende fra universiteterne inden for 4. år efter studiestart

 

Spørgeskemaundersøgelse blandt frafaldne studerende

Uddannelses- og Forskningsministeriet afsluttede i sommeren 2017 en spørgeskemaundersøgelse blandt frafaldne studerende for at belyse ligheder og forskelle i frafaldet på tværs af de videregående uddannelser.

Samtlige studerende, der havde afbrudt deres studium inden for første studieår i perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016, blev inviteret til at deltage i undersøgelsen.

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen er samlet i en rapport:

I tillæg til baggrundsrapporten skitserer følgende analysenotater kort udvalgte resultater:

Førsteårsfrafald anvendt i det indikatorbaserede tilsyn

Som led i ministerens tilsynsforpligtelse gennemfører Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte årligt et skriftligt tilsyn med de videregående uddannelsesinstitutioner. I tilsynet indgår et indikatorbaseret tilsyn, hvor styrelsen følger institutionernes kerneaktiviteter.

Frafald på første studieår, der beregnes på institutionernes indberetninger til Danmarks Statistik, indgår som indikator. Se det samlede frafald på blandt andet sektorniveau og institutionsniveau.

Tidligere undersøgelser af frafald gennemført af Uddannelses- og Forskningsministeriet

Senest opdateret 29. oktober 2018