Gå til indhold

Søgemønstre

Søgemønstre til de videregående uddannelser
Kontakt
Lotte Vinkel Hansen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 87 37
Email: lvh@ufm.dk

Søgemønstre efter ungdomsuddannelserne (opgjort 2019)

Tallene har udgangspunkt i ungdomsuddannelsesinstitutionen (f.eks. Viborg Gymnasium og HF) fra alle årgange, som har søgt en videregående uddannelse i 2019.

Opgørelserne er fordelt på forskellige parametre: Adgangsgivende eksamenstype, videregående uddannelsestype, ansøgerens dimittendårgang og fagområde for den videregående uddannelse.

Ansøgere fordelt på baggrund af skole (excel)

Optagne fordelt på baggrund af skole (excel)

Oplysninger er dannet på baggrund af data fra Den Koordinerede Tilmelding, Danmarks Statistiks ELEV-register og Undervisningsministeriets eksamensdatabase.

Navnet på og beliggenheden af de gymnasiale uddannelsesinstitutioner er hentet fra Eksamensdatabasen.

OBS: På grund af filernes størrelse anbefales det at downloade filerne.

Senest opdateret 21. juli 2020