Søgemønstre

Søgemønstre til de videregående uddannelser
Kontakt
Tobias Kjer Welander
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 81
Email: tkw@ufm.dk

Søgemønstre efter ungdomsuddannelserne (opgjort 2017)

Tallene har udgangspunkt i ungdomsuddannelsesinstitutionen (f.eks. Viborg Gymnasium og HF) fra alle årgange, som har søgt en videregående uddannelse i 2017.

Tallene fra 1. oktober 2015:

Tallene fra 1. oktober 2014:

Tallene fra 1. oktober 2013:

 

Senest opdateret 01. maj 2018