Søgemønstre efter ungdomsuddannelserne - 2014

Tallene har udgangspunkt i ungdomsuddannelsesinstitutionen (f.eks. Viborg Gymnasium og HF) fra alle årgange som har søgt en videregående uddannelse i 2014.

Opgørelserne er fordelt på forskellige parametre: Adgangsgivende eksamenstype, videregående uddannelsestype, ansøgerens dimittendårgang og fagområde for den videregående uddannelse.

Ansøgere fordelt på baggrund af:

Optagne fordelt på baggrund af:

Oplysninger er dannet på baggrund af data fra Den Koordinerede Tilmelding og
Undervisningsministeriets eksamensdatabase. Tallene er opgjort 1. oktober 2014

OBS: På grund af filernes størrelse anbefales det at downloade filerne.

Senest opdateret 04. december 2015