Søgemønstre efter bopæl vist på Danmarkskort

Her ses søgemønstre til de videregående uddannelser vist på Danmarkskort. Ansøgere og optagne er fordelt efter bopælskommune.
Søgemønstre efter bopæl vist på Danmarkskort
Tallene er opgjort efter bopælskommune 2. kvartal 2018