Søgmønstre efter bopæl vist på Danmarkskort

Her ses søgemønstre til de videregående uddannelser vist på Danmarkskort. Ansøgere og optagne er fordelt efter bopælskommune.
Søgemønstre efter bopæl vist på Danmarkskort
Tallene er opgjort efter bopælskommune 2. kvartal 2016
Optagne fordelt efter bopælskommune
Kortet viser andelen af optagne i forhold til grupper af videregående uddannelsesinstitutioner, der er blevet tilbudt studieplads på den givne uddannelsesinstitution. De optagne er fordelt i forhold til deres bopælskommune 2. kvartal 2016.
1. prioritetsansøgere fordelt efter bopælskommune
Kortene viser andelen af ansøgerne i forhold til grupper af videregående uddannelsesinstitutioner, der søgte optagelse på den givne uddannelsesinstitution som 1. prioritet. Ansøgerne er fordelt i forhold til deres bopælskommune 2. kvartal 2016.