Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Temaer og indsatsområder Bedre muligheder for uddannelse i hele Danmark Implementering af flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark

Implementering af flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark

I efteråret 2021 blev et stort implementeringsarbejde af aftalen om flere og bedre uddannelsesmuligheder gået i gang. Implementeringen foregår i dialog mellem de videregående uddannelsesinstitutioner og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Læs om processen her.

Alle omfattede videregående uddannelsesinstitutioner har i efteråret 2021 udarbejdet et oplæg til, hvorledes aftalen kan udmøntes for egen institution i såkaldte institutionsplaner.

Oplæg fra institutionerne

De kunstneriske uddannelsesinstitutioner 

De maritime uddannelsesinstitutioner

* Opdateret pdf med MARTECs korrekte navn / Webredaktionen 14. januar 2022.

Erhvervsakademierne

Professionshøjskolerne

* Opdateret pdf med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles korrekte navn / Webredaktionen 14. januar 2022.

Universiteterne

* Opdateret pdf med redigeret visning af tabeller. / Webredaktionen 13. januar 2022.

Med blik for de enkelte institutionsplaner udarbejdes tillige 2030-sektorplaner for hver sektor blandt de videregående uddannelser, som i foråret 2022 skal forelægges de politiske aftalepartier. Afslutningsvist vil et tillæg til de strategiske rammekontrakter konfirmere institutionernes konkrete bidrag til implementering af den politiske aftale.

Nationalt Partnerskab for Professionsuddannelserne på Velfærdsområdet

Desuden har regeringen sammen med KL og Danske Regioner etableret Nationalt Partnerskab for Professionsuddannelserne på Velfærdsområdet, som skal styrke dialogen om uddannelsesdækningen for professionsuddannelserne på velfærdsområdet i hele landet, herunder med særligt fokus på flere praktikpladser. Partnerskabet skal særligt understøtte sektorplanen for professionshøjskolerne og ambitionen om, at 60 pct. af pladserne på pædagog-, lærer-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelserne på sigt skal ligge uden for de største byer.

Allerede godkendte uddannelsesudbud

I november 2021 godkendte uddannelses- og forskningsministeren de første syv af de 23 uddannelsesudbud, som aftalepartierne har prioriteret i aftalen.

Senest opdateret 17. januar 2022