Gå til indhold

Internationalt samarbejde: Tilskudsmuligheder for museer

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen afholder informationsmøde for danske museer, som er interesserede i at søge projektmidler til internationalt samarbejde.
  • Tid og sted
  • Hvornår 28. august 2024 fra 13:00 til 15:00
  • Hvor Haraldsgade 53, København, lokale 0.023
  • Målgruppe Mødet henvender sig museer og udstillingshuse, som er interesserede i at søge Erasmus+ eller Nordplus-midler til internationalt læringssamarbejde. Det er et informationsmøde primært for museer med ingen eller meget lidt erfaring med at søge denne type tilskudsmidler.

Muligheder for tilskud til internationalt projektsamarbejde

Internationalt samarbejde kan være en svær nød at knække. Hvordan kommer man i gang? Hvilke gode samarbejdspartnere findes der? Hvad kan vi lære af udlandet? Og ikke mindst: Hvem betaler?

På informationsmødet vil medarbejdere fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen svare på nogle af disse spørgsmål og præsentere de muligheder, som danske museer har for at søge om tilskudsmidler til efter- og videreuddannelsesaktiviteter, udviklingsprojekter, netværksskabelse og meget andet.

Specifikt vil mødet dreje sig om mulighederne i Europa-Kommissionens Erasmus+-program og Nordisk Ministerråds tilsvarende program, Nordplus.

De projekter, man kan søge midler til i disse programmer, har det til fælles, at de bidrager til at styrke den europæiske uddannelses- og læringssektor.

Museerne er også en del af denne sektor, men mange museer har endnu ikke fået øjnene op for de muligheder, der er for at søge midler specifikt rettet mod internationale udviklingsprojekter.

Formålet med dette informationsmøde er netop at sætte fokus på disse muligheder.

Mødets form og indhold

Informationsmødet er henvendt til danske museer med et ønske om at samarbejde internationalt med andre lignende organisationer. Det vil være et møde for de museer, som kun har lidt eller slet ingen erfaring med at søge denne type midler.

Mødet har først og fremmest til formål at inspirere og skabe interesse for de forskellige muligheder i Erasmus+ og Nordplus.

Der vil være en kort introduktion til de forskellige muligheder, som tilskudsprogrammerne indeholder. Derudover vil der være konkrete projekteksempler. Blandt andet vil museet KØN fortælle om deres internationale samarbejdsprojekt. Der vil naturligvis også være rig mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmelding

Mødet afholdes i Uddannelses- og Forskningsstyrelsens lokaler i Haraldsgade 53, København. Der er plads til 35 deltagere.

Tilmelding til mødet er nødvendig. Det sker via følgende link.

Der er deadline for tilmelding den 26. august 2024, klokken 12.

Kontakt

Emil Thirup-Sorknæs
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 18
Email: ets@ufm.dk
Pernille Saabye
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 77
Email: pers@ufm.dk