Gå til indhold

2019

Konference om innovation i Erasmus+ strategiske partnerskaber på ungdomsområdet
Kursus for sproglærere: Sprogudveksling og opbygning af god praksis
Det irske Erasmus+ kontor arrangerer kurset "The Language Exchange: Building Good Practice in Pupil and Teacher European Language Exchange projects", hvor du kan lære om god praksis. Kurset er særlig rettet mod sproglærere.
Projektledelse i Erasmus+ strategiske partnerskaber
Det irske Erasmus+ kontor arrangerer det tværsektorielle seminar 'Mythbusting European Project Management for Strategic Partnerships' for strategiske partnerskaber (KA2). Seminaret er rettet mod både nye og erfarne projektkoordinatorer af strategiske partnerskaber.
Træningskursus om læring i ungdomsarbejde med Youthpass
Tag med til Tjekkiet den 8. - 13. april 2019 og udforsk læringspotentialet i ungdomsarbejde. Ansøg senest den 14. januar.
Træningskursus i ungdomsudvekslinger for nybegyndere
Skal I afholde jeres første ungdomsudveksling, eller vil I bare gerne have en grundig introduktion til Erasmus+ Ungdom? Så kom med til Polen den 9. - 13. april 2019. Søg senest den 27. januar 2019.
Træningskursus for ungdomsarbejdere om ETS Competence Model
Vil du videreudvikle og reflektere over din tilgang til ungdomsarbejde? Så kom med til Tyskland den 6.-12. maj 2019. Søg senest 17. februar 2019.
Nordisk tematisk seminar om unges sundhed og trivsel
Kom med til Helsinki den 25. - 27. februar 2019 og diskutér, hvordan man som ungdomsarbejder kan understøtte unges mentale og fysiske trivsel. Søg senest den 11. januar 2019.
Træningskursus om Det Europæiske Solidaritetskorps
Vil I i gang med jeres eget projekt i Det Europæiske Solidaritetskorps? Så kom med til Finland og få en introduktion til programmet. Søg senest 31. december 2018.
Træningskursus om strategiske partnerskaber i Erasmus+ Ungdom
Arbejder I med unge og har I en idé til et strategisk partnerskab? Så kom med til Letland den 13.-17. januar 2019. Søg senest 16. december 2018.
Træningsseminar om projektstyringsværktøjet Impact+
Det ungarske Eramus+ kontor arrangerer seminaret ”Impact+ Exercise for Adult Education and Vocational Education beneficiaries” for strategiske partnerskaber (KA2). Seminaret er åbent for KA2-projekter bevilget i 2017 og 2018.
Offentlige biblioteker og deres rolle i integrations/inklusionsarbejde
Det norske Erasmus+ kontor arrangerer kurset "Public libraries and their roles and work in integration/inclusion", hvor du kan lære om bibliotekets rolle som folkeoplyser. Kurset er særligt rettet mod bibliotekarer.
Seminar om Det Europæiske Solidaritetskorps
Kom med til Bukarest den 12.-15. marts 2019 og vær med til at diskutere det kommende program for Det Europæiske Solidaritetskorps (2021-2027). Ansøg senest den 5. februar 2019.
Seminar for ungdomsarbejdere om valg og demokratiske processer i EU
Kom med på seminaret 'My Vote - My Impact!' og lær mere om EU og det kommende valg til Europa-Parlamentet. Ansøg senest den 16. januar 2019.
Træningskursus om partnersøgning i Erasmus+ Ungdom
Arbejder I med unge, og søger I om tilskud i Erasmus+ Ungdom? Så kom med til Spanien og lær mere om, hvordan I finder - og samarbejder med - de rette partnere til jeres projekt. Ansøg senest den 20. januar 2019.
Træningskursus om sammenhængen mellem politik og ungdomsarbejde
Vil du vide mere om europæisk politik på ungdomsområdet, samt hvordan du kan bruge denne viden i dit daglige arbejde med unge? Så tag med på kursus i Irland den 27. - 29. marts 2019. Søg senest den 31. januar.
Inklusion i Erasmus+ projekter - internationalisering som vejen til inklusion?
Det spanske Erasmus+ kontor afholder et seminar i Madrid målrettet erhvervsuddannelsessektoren, hvor formålet er at udarbejde redskaber til gøre sine Erasmus+ projekter mere inkluderende. Ansøgningsfrist 25. januar 2019.
Kontaktseminar for erhvervsuddannelser – giv dine mobilitetsprojekter nyt liv
Det norske Erasmus+ kontor afholder kontaktseminar for erhvervsuddannelsesinstitutioner med fokus på at udvikle nye og kreative ideer til mobilitetsprojekter mellem Finland, Frankrig, Norge, Sverige, Tyskland og Danmark. Ansøgningsfristen er den 17. april 2019.
Studiebesøg om kreativ brug af digitale teknologier i skolen
Hvis I gerne vil lære mere om brugen af digitale teknologier i skolen, så kom med til Estland den 7.-9. april 2019. Ansøgningsfrist er den 14. februar 2019.
Træningskursus om digitalt ungdomsarbejde i praksis
Kom med til Cypern og få idéer til, hvordan I kan tilpasse jeres ungdomsarbejde til den digitale virkelighed og udvikle kreative, digitale aktiviteter og projektidéer. Søg senest den 13. februar 2019.
Træningskursus i kreative metoder for at fremme læring
Er du lærer på en skole, og ønsker du at udvide din horisont for nye læringsmetoder, så kom med på træningskursus. Ansøg senest den 9. april 2019.
Deltag i Den Europæiske Ungdomsuge 2019
Den Europæiske Ungdomsuge 2019 foregår fra den 29. april til den 5. maj 2019 under temaet ”Democracy and Me” og sætter fokus på aktivt medborgerskab og unges deltagelse i demokratiet og samfundet generelt.
Træningskursus om unge som digitale borgere
Kom med til Irland den 7.-10. maj 2019 og bliv klogere på, hvordan du kan arbejde med unge om temaer som digital forståelse, hate speech og kritisk tænkning. Søg senest den 15. marts 2019.
Træningskursus om ungdomsudvekslinger i Erasmus+
Træningskurset "Star of Europe" foregår i Kroatien og henvender sig til ungdomsarbejdere og -ledere, som ønsker et indgående kendskab til alle faser af en ungdomsudveksling. Søg senest 3. marts 2019.
International vejledning - International Mobilitet og Livslang Læring
Det norske Erasmus+ kontor inviterer til seminar om den internationale dimension i vejledningen med fokus på, hvordan du kan inkorporere vejledning om international mobilitet i dit daglige virke.
Kontaktseminar – Find nye partnere og ideer til dit næste Erasmus+ mobilitetsprojekt
Det tyske Erasmus+ kontor for erhvervsuddannelser holder kontaktseminar, hvor du har mulighed for at møde nye europæiske partnere og tage gode ideer med hjem til dit næste Erasmus+ mobilitetsprojekt.
Seminar om kommunikation og formidling - Få nye redskaber til formidlingen af dit Erasmus+ projekt
Det belgiske Erasmus+ kontor holder et seminar med henblik på at udveksle nye metoder, redskaber og god praksis om kommunikation og formidling på tværs af sektorer. Ansøgninsfristen er den 1. april 2019.
Studiebesøg for skoleledere om professionel udvikling
Er du skoleleder? Og vil du lære mere om din egen rolle som leder i lærernes professionelle udvikling? Tag med på en spændende studietur til Stockholm og lær mere om, hvordan du kan styrke dine medarbejdere. Søg nu, fristen er den fredag den 29. marts 2019.
Studiebesøg til Norge for ungdomsarbejdere: Lær mere om ungeråd
I 2018 blev det vedtaget, at alle norske kommuner skal have et ungeråd eller en anden enhed for ungedeltagelse. Som ungdomsarbejder har du nu mulighed for at besøge udvalgte ungeråd i perioden fra den 3. til 6. juni 2019. Søg senest den 31. marts 2019.
Seminar om implementering og formidling i strategiske partnerskabsprojekter
Det polske Erasmus+ kontor inviterer til seminar om, hvordan du kan implementere og formidle jeres projektresultater. Seminaret finder sted fra den 8. til 11. maj 2019 i Polen. Anøgningsfristen er den 31. marts 2019.
Studiebesøg i Finland: Bliv klogere på erhvervsuddannelse og ungdomsarbejde
Få indsigt i, hvordan der undervises i ungdomsarbejde på finske erhvervsuddannelser på seminar den 29. september til 3. oktober 2019. Du kan også få nye idéer til udvikling af modeller, metoder eller pensum. Søg senest den 22. august 2019.
Erasmus+ koordinatormøde for videregående uddannelsesinstitutioner 2019
Workshop for ungdomsarbejdere om Europe Goes Local
Arbejder du med unge i kommunalt regi? Så kom med til workshop om Europe Goes Local tirsdag den 28. maj 2019. Ansøg senest den 24. maj 2019.
Seminar om metoder og procedurer til at reducere frafald i grundskolen
Vil du være med til at udvikle tiltag og nye metoder til at reducere frafald blandt de ældre elever i grundskolen? Det finske Erasmus+ kontor inviterer til seminar om 'Flexible Basic Education'. Læs mere om seminaret her og søg inden den 21. maj 2019.
Kontaktseminar om tidlig læring og pleje gennem naturvidenskaben
Få inspiration til dit næste projekt og mød nye partnere, når det finske Erasmus+ kontor inviterer repræsentanter fra dagtilbuds- og skolesektoren til kontaktseminar om tidlig læring gennem naturvidenskaben. Ansøgningsfristen er den 21. maj 2019.
Træningskursus i strategisk udvikling af internationalisering
Kom med på træningskursus i Portugal og bliv klogere på, hvordan du fremmer internationalisering i din organisation og få samtidig mulighed for at udvikle dit netværk. Seminaret finder sted i Lissabon fra den 22. til 24. maj 2019. Ansøgningsfristen er den 23. april 2019.
Seminar om elevers digitale færdigheder og eTwinning
Er du interesseret i at styrke dine elevers digitale færdigheder? Du har nu mulighed for at deltage i et seminar, hvor fokus er børn og unges digitale færdigheder i den moderne teknologiske verden. Seminaret finder sted den 11. til 14. november 2019.
Kontaktseminar: Uddannelse gennem hele livet
Det tjekkiske Erasmus+ kontor inviterer til seminar om at imødekomme og støtte voksnes og ældres behov for læring. Seminaret finder sted den 18. til 20. september 2019. Ansøgningsfristen er den 24. maj.
Studiebesøg i Paris om social inklusion
Det franske kontor for Erasmus+ holder den 2. til 6. juli 2019 et studiebesøg, som henvender sig til kommunale ungdomsarbejdere samt unge mellem 18 og 25 år. Søg om deltagelse inden den 31. maj 2019.
Tværsektorielt kontaktseminar - Styrkelse af digitale kompetencer
Det estiske Erasmus+ kontor inviterer til kontaktseminar om anvendelsen af digitale teknologier i uddannelse, hvor du har mulighed for at få nye kontakter til dit fremtidige strategiske partnerskab.
Internationaliseringsstrategier for erhvervsuddannelsesinstitutioner
Det spanske Erasmus+ kontor inviterer til seminar om internationaliseringsstrategier inden for erhvervsuddannelsessektoren, hvor du kan få ny viden og udveksle erfaringer med andre deltagere om arbejdet med internationalisering.
Seminar om mobilitet for ansatte på videregående uddannelsesinstitutioner
Det østrigske Erasmus+ kontor afholder et seminar om medarbejdermobilitet som strategisk redskab til kompetenceudvikling.
Kontaktseminar om Det Europæiske Solidaritetskorps
Portugals nationale kontor for Erasmus+ inviterer til kontaktseminaret "Bridge to Solidarity". Seminaret finder sted den 15.-19. juni 2019 og retter sig mod ungdomsarbejdere, som ønsker nye partnere og netværk til tilskudsprojekter. Søg senest den 17. maj 2019.
Kontaktseminar om kreativ kunst som vej til inklusion
Beskæftiger du dig med børn i alderen 6-16 år i skolesektoren? Og er du interesseret i at etablere projektsamarbejde med dine europæiske kollegaer? Kom med til kontaktseminar under temaet ”Kreativ Kunst som Vej Til Inklusion” og mød andre med samme interesser.
Kursus for nuværende og kommende mentorer i Det Europæiske Solidaritetskorps
Skal du være mentor for en ung volontør fra udlandet? Så kom med til Aarhus den 12. juni, hvor vi holder mentorkursus for både nye og erfarne mentorer.
Fællesnordisk workshop – få succes med Erasmus+ projekter
Vil I vide mere om Erasmus+ programmets muligheder og have konkrete strategiske værktøjer til internationalt uddannelsessamarbejde? Tilmeld jer den fællesnordiske workshop for videregående uddannelsesinstitutione den 21. til 22. oktober 2019.
Kontaktseminar om vejledning af voksne på arbejdsmarkedet
Er du fra voksenlæringssektoren, og er du interesseret i vejledning af udsatte voksne på arbejdsmarkedet? Det hollandske Erasmus+ kontor inviterer interessenter og medarbejdere fra voksenlæringssektoren samt arbejdsmarkedet til at udforske emnet og fremme europæisk samarbejde på området.
Info-dag om Volontørteams i Højtprioriterede Områder
EU-Kommissionen inviterer til informationsdag i Bruxelles om Volontørteams i Højtprioriterede Områder. Der live-streames fra arrangementet, som finder sted den 13. juni 2019 kl. 8:30-17.00
Projektinkubator - kontaktseminar på en ny måde
Det finske Erasmus+ kontor inviterer til kontaktseminar med fokus på udvikling af nye projektformater og øget kvalitet i projekter. Arrangementet finder sted fra den 11. til 13. november 2019. Ansøgningsfristen er den 24. september.
Tværsektorielt seminar om jobparathed og samarbejde med arbejdsmarkedet
Det lettiske Erasmus+ kontor inviterer til seminar om jobparathed og øget samarbejde mellem institutioner og arbejdsmarked. Seminaret finder sted den 9. til 10. september 2019. Ansøgningsfristen er den 12. august 2019.
Tværsektorielt seminar om evidensbaseret forskning i Erasmus+
Det polske Erasmus+ kontor inviterer til seminar om metodologiske aspekter i forskning inden for uddannelse og dets betydning for Erasmus+-undersøgelser. Seminaret finder sted den 9. til 10. oktober 2019. Ansøgningsfristen er den 10. juli 2019.
Kontaktseminar om mulighederne i skoleudvekslingspartnerskaber
Vil du lære mere om skoleudvekslingspartnerskaber? Og vil du have hjælp til at skrive en god ansøgning? Tag med til kontaktseminar i Belgien og bliv inspireret til dit næste projekt. Seminaret finder sted den 20. til 23. oktober 2019. Ansøgningsfristen er den 2. september 2019.
Seminar for konsortiumansøgere med fokus på jobshadowing
Er du repræsentant for et konsortium? Og vil du gerne klædes på til ansøgningsprocessen til efteruddannelsesprojekter? Det norske Erasmus+ kontor inviterer til seminar om projektmulighederne. Seminaret afholdes den 2. til 5. december 2019. Søg senest den 1. september 2019.
Seminar om realisering af eTwinning-projekter gennem Erasmus+
Kom med til Irland og gør dit virtuelle eTwinning-projekt til virkelighed med Erasmus+. På seminar for skoler kan du få hjælp til at kickstarte dit projekt og møde nye projektpartnere. Seminaret finder sted den 28. til 30. oktober 2019. Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2019.
Kontaktseminar: Strategiske Partnerskabsprojekter om tidlig læring
Mød dine europæiske kollegaer og bliv inspireret til dit første eller næste Erasmus+ projekt. Sveriges Erasmus+ kontor inviterer til kontaktseminar med råd og vejledning til din ansøgning og rig mulighed for at finde nye projektpartnere. Seminaret finder sted den 7. til 8. november 2019.
Seminar om den sociale retfærdighed i vejledning af voksne
Det finske Erasmus+ kontor inviterer interessenter til seminar om vejledning af minoriteter. Vil du styrke dine kompetencer i håndteringen af social retfærdighed gennem vejledning? Seminaret finder sted den 26. til 29. november 2019. Ansøgningsfristen er den 16. september 2019.
Seminar om nøglekompetencer i kulturinstitutioner
Det polske Erasmus+ kontor inviterer medarbejdere i kulturinstitutioner, som tilbyder uddannelse til voksne, til seminar om nøglekompetencer i uddannelsestilbud. Del dine erfaringer og bliv inspireret af dine europæiske kollegaer. Ansøgningsfristen er den 19. august 2019.
Opfølgende kursus for sproglærere: Sprogudveksling og opbygning af god praksis
Det irske Erasmus+ kontor inviterer til kurset "The Language Exchange II: Building Good Practice in Pupil and Teacher European Language Exchange projects". Kurset finder sted den 13. til 15. januar 2020. Ansøgningsfrist den 2. december 2019.
Seminar om social inklusion af migranter og etniske grupper gennem kulturarv
Er du fra voksenuddannelsessektoren? Og er du interesseret i inklusion og integration af migranter og etniske grupper? Det maltesiske Erasmus+ kontor inviterer en bred vifte af interessenter for voksenlæringssektoren til seminar om integration. Det sker den 22. til 24. oktober 2019.
Kontaktseminar for videregående uddannelsesinstitutioner: Find samarbejdspartnere i Georgien
Erasmus+kontoret i Georgien inviterer repræsentanter for de videregående uddannelsesinstitutioner til kontaktseminar med fokus på netværk og nye samarbejdspartnere. Seminaret afholdes den 30.-31. oktober 2019. Ansøgningsfristen er den 15. september.
Seminar: Videndeling om mobilitet i partnerlande for videregående uddannelsesinstitutioner
Kom til tematisk seminar om god praksis i Erasmus+ KA107-projekter og drag nytte af andre institutioners erfaringer med de typiske udfordringer. Seminaret finder sted i Lanarca på Cypern fra den 6. til 8. november 2019.
Træningskursus om inklusion og Det Europæiske Solidaritetskorps
Kom med til Slovakiet og lær om, hvordan I kan arbejde med inklusion og implementere projekter for unge med færre muligheder. Kurset finder sted den 19. til 23. oktober 2019. Søg senest den 22. august 2019.
Træningskursus om ungdomsudvekslinger
Den 3. til 9. november 2019 afholdes træningskurset 'Tools for Youth Exchanges' af det svenske nationale agentur for Erasmus+. Vil du med? Søg senest den 31. august 2019.
Træningskursus om inklusion for nye aktører i Erasmus+ Ungdom
Kom med til Letland og lær, hvordan I kan implementere internationale projekter for unge med begrænsede muligheder. Kurset finder sted den 22. til 26. oktober 2019. Søg senest 1. september 2019.
Træningskursus for nybegyndere i Erasmus+ Ungdom
Er du ungdomsarbejder, og har du lyst til at gennemføre internationale aktiviteter for unge? Så kom med til Grækenland og få en grundig introduktion til Erasmus+ Ungdom. Kurset finder sted den 14. til 18. oktober 2019. Søg senest den 12. august 2019.
Træningskursus for ungdomsarbejdere om kvalitet i internationalt samarbejde
Arbejder I med unge og ønsker I at forbedre kvaliteten i jeres projekter gennem internationalt samarbejde? Så kom med til Polen den 22.-29. oktober 2019. Søg senest den 25. august.
Onlinekursus for ungdomsorganisationer om Erasmus+ Virtual Exchange
Erasmus+ Virtual Exchange er et virtuelt mødested for bl.a. unge og ungdomsarbejdere, som komplementerer traditionel fysisk mobilitet. Lær om, hvordan I kan bruge det i jeres organisation. Søg senest den 11. oktober 2019.
Træningskursus om facilitering af læring i ungdomsarbejde
Kom med til Tyskland og bliv klogere på, hvordan du kan facilitere læring i dit daglige arbejde med unge. Kurset finder sted den 3. til 9. november 2019. Søg senest 5. september 2019.
Tværsektorielt træningskursus om strategiske partnerskaber
Det rumænske agentur for Erasmus+ inviterer til tre dages kursus, hvor deltagerne både kan lære at skrive gode ansøgninger og møde nye partnere. Seminaret finder sted den 12. til 16. november 2019. Søg senest 29. september 2019.
Træningskursus om ungdomsudvekslinger for nybegyndere
Skal I afholde jeres første ungdomsudveksling? Eller vil I bare gerne have en grundig introduktion til denne type af projekt inden for Erasmus+? Så kom med til Polen den 1.-5. oktober 2019. Søg senest den 23. august 2019.
Sprogudveksling: Brug europæiske mobilitetsprojekter til at fremme sprogudvikling
Det irske Erasmus+ kontor inviterer til seminar om at øge faglig udvikling og forbedre mulighederne for sprog og udtale for både lærere og studerende på udvekslingsophold. Seminaret finder sted den 21. til 24. november 2019. Ansøgningsfristen er den 14. oktober 2019.
Internationaliseringsstrategier og partnerskaber for erhvervsuddannelsesinstitutioner
Det luxembourgske Erasmus+ kontor inviterer til kontaktseminar om at danne og udvikle nye partnerskaber for erhvervsuddannelsesinstitutioner på tværs af landegrænser.
Professionalisering af lærere og personale i skolesektoren
Det norske Erasmus+ kontor inviterer til seminar om øget fokus på ICT (Information and Communication Technology) i dagtilbud og folkeskoler og brugen af denne blandt de yngste elever i uddannelse.
Netværksseminar for videregående uddannelsesinstitutioner: Find samarbejdspartnere i Jordan
Erasmus+ kontoret i Jordan inviterer repræsentanter for videregående uddannelsesinstitutioner til netværksseminar med fokus på samarbejde med Jordan herunder best practice samt udfordringer. Seminaret afholdes 21.-22. oktober 2019, og ansøgningsfristen er den 21. september.
Webinar: Nordic Master ansøgningsproces 2019
Planlægger din institution at søge midler til at oprette en Nordic Master, så få svar på dine spørgsmål om ansøgningsprocessen i et webinar den 12. september 2019.
Seminar om digitale kompetencer for voksenuddannelser
Det tyske Erasmus+ kontor inviterer til seminar om at udvikle idéer til nye og fremtidige projekter sammen med partnere, der har lignende interesser.
Projektledelse i mobilitetsprojekter EUD-sektoren
Det irske Erasmus+ kontor inviterer til seminar om projektledelse til gavn for koordinatiorer for KA1-projekter i EUD-sektoren.
Seminar om international mobilitet i erhvervsuddannelserne
Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer til seminar om international mobilitet i erhvervsuddannelserne. Det sker den 20.-21. november 2019 på Vejle Center Hotel
Seminar om vejledning og tilgange i erhvervs- og voksenuddannelsessektoren.
Det irske Erasmus+ kontor inviterer til kontaktseminar med henblik på at udveksle idéer til kommende mobilitets- og partnerskabsprojekter.
København: Hør mere om mulighederne for tilskud til internationale projekter fra Erasmus+ og Nordplus
Arbejder du inden for dagtilbud, grundskolen, ungdomsuddannelse eller med voksenlæring, og ønsker du at styrke den internationale dimension på din institution? Du kan søge om tilskud til efteruddannelse eller partnerskaber fra programmerne Erasmus+ og Nordplus - kom og hør nærmere!
Vejle: Hør mere om mulighederne for tilskud til internationale projekter fra Erasmus+ og Nordplus
Arbejder du inden for dagtilbud, grundskolen, ungdomsuddannelse eller med voksenlæring og ønsker du at styrke den internationale dimension på din institution? Du kan søge om tilskud til efteruddannelse eller partnerskaber fra programmerne Erasmus+ og Nordplus - kom og hør nærmere!
Odense: Er du i gang med eller overvejer du og din institution at sende en ansøgning til Erasmus+ eller Nordplus?
Arbejder du inden for dagtilbud, grundskolen, ungdomsuddannelse eller med voksenlæring og ønsker du at styrke den internationale dimension på din institution? Du kan søge om tilskud til efteruddannelse eller partnerskaber fra programmerne Erasmus+ og Nordplus - kom og hør nærmere!
Svendborg: Er du i gang med eller overvejer du og din institution at sende en ansøgning til Erasmus+ eller Nordplus?
Arbejder du inden for dagtilbud, grundskolen, ungdomsuddannelse eller med voksenlæring og ønsker du at styrke den internationale dimension på din institution? Du kan søge om tilskud til efteruddannelse eller partnerskaber fra programmerne Erasmus+ og Nordplus - kom og hør nærmere!
Seminar om ungdomsmøder og ungdomsdialogprojekter
Har jeres ungdomsorganisation erfaring med at gennemføre ungdomsmøder? Så kom med til seminar i Polen og mød nye partnere den 25.-30 november 2019. Søg senest 20. oktober.
Træningskursus om inklusion i Det Europæiske Solidaritetskorps
Tag med til Kroatien den 2.-6. december 2019, hvor I kan møde nye partnere og udvikle konkrete idéer til projekter med fokus på inklusion. Søg senest den 21. oktober.
København: Informationsmøde om Erasmus+ Strategiske Partnerskaber 2020 og Nordplus projekter 2020 inden for videregående uddannelser og erhvervsuddannelser
Arbejder du med de videregående uddannelser eller med de erhvervsrettet grund- og efteruddannelser, og ønsker du at styrke den internationale dimension og det transnationale samarbejde på din institution eller i din organisation? Så kom med til informationsmøde.
Kolding: Informationsmøde om Erasmus+ mobilitet inden for erhvervsuddannelserne
Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer til informationsmøde i Kolding om EU´s uddannelsesprogrammer Erasmus+ Key Action 1 - om mobilitet i erhvervsuddannelserne.
PrograminformationsmdeErasmusKA1ansgningsrunde2020.docx
København: Informationsmøde om Erasmus+ mobilitet inden for erhvervsuddannelserne
Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer til informationsmøde i København om EU´s uddannelsesprogrammer Erasmus+ Key Action 1 - om mobilitet i erhvervsuddannelserne.
Studiebesøg: Internationalisering og innovative tilgange til EUD-sektoren i Baskerlandet
Det spanske Erasmus+ nationalagentur inviterer til studiebesøg i Baskerlandet, hvor internationalisering og innovative tilgange i EUD-sektoren præsenteres
Odense: Informationsmøde om Erasmus+ mobilitet og Nordplus for Videregående Uddannelser
Arbejder du med de videregående uddannelser, og ønsker du at styrke den internationale dimension på din institution? Så deltag ved informationsmødet, hvor du kan blive klogere på tilskudsmuligheder til internationale aktiviteter frem mod ansøgningsfristerne i 2020.
Informationsarrangement om Europæiske Universiteter
Vil du vide mere om det nye Erasmus+ initiativ Europæiske Universiteter? Så kom til Uddannelses- og Forskningsministeriets arrangement og hør nærmere om den kommende ansøgningsrunde, deltagere fra første ansøgningsrunde og den fulde udrulning af initiativet.
Seminar om international mobilitet i erhvervsuddannelserne
Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer til seminar om international mobilitet i erhvervsuddannelserne. Det sker den 20.-21. november 2019 på Vejle Center Hotel
Behandling af personoplysninger ved tilmelding til Erasmus+ konferencen 2019
Sådan behandler Styrelsen for Forskning og Uddannelse dine personoplysninger, når du tilmelder dig et arrangement.