Tværsektoriel konference om inklusion

Det britiske agentur for Erasmus+ inviterer til konference om, hvordan Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps kan støtte unge og voksne med færre muligheder. Ansøg senest den 24. november 2019.

Tid og sted

21. januar 2020 til 25. januar 2020
Birmingham, Storbritannien

Målgruppe

Konferencen "Embracing Inclusion" samler 80-100 deltagere fra alle sektorer i Erasmus+, herunder videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, voksenuddannelse og ungdomsområdet. Konferencen er for tilskudsmodtagere, som har fokus på inklusion, organisationer som har erfaring med internationalt arbejde men ikke med inklusion, organisationer som arbejder nationalt med inklusion, samt unge og voksne med færre muligheder.

Formål

Konferencen varer tre dage (plus to rejsedage), og sætter fokus på fire specifikke emner inden for inklusion:

  • støtte til NEETs (young person Not in Employment, Education or Training)
  • opbygning af resiliens i forhold til ekstremisme eller radikalisering
  • strategier for unge og voksne fra landområder med ringere vilkår
  • måder at støtte mennesker med psykiske udfordringer

Tilmelding

For at komme i betragtning som deltager skal du udfylde det online ansøgningsskema på SALTO-YOUTH's hjemmeside. Rejseudgifter til konferencen (op til 500 euro) refunderes af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Alle andre udgifter i forbindelse med konferencen dækkes af arrangøren, som er det britiske agentur for Erasmus+. Konferencen finder sted i Birmingham i Storbritannien og foregår på engelsk.

Der er ansøgningsfrist den 24. november 2019.

Senest opdateret 05. november 2019