Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Arrangementer 2021 Ansøgning til seminaret 'Onlineseminar: Grønt Erasmus+, grøn mobilitet, grønne skoler'

Ansøgning til seminaret 'Onlineseminar: Grønt Erasmus+, grøn mobilitet, grønne skoler'

10. marts til 11. marts 2021

Hvor har du hørt om seminaret?
Samtykke til videregivelse af kontaktoplysninger  

Nedenfor kan du læse mere om vores behandling af personoplysninger

Dataansvarlig
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning til onlineseminaret. Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med din deltagelse, er du velkommen til at rette henvendelse til:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS)
Internationale Uddannelsesprogrammer
Haraldsgade 53
2100 København Ø
E-mail: tca@ufm.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriets databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måder:
E-mail: dpo@ufm.dk
Telefon: 7231 8909
Brev: Brev til ministeriet “att. databeskyttelsesrådgiver”.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen behandler oplysninger som led i afholdelsen af onlineseminaret. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen behandler de oplysninger, som du selv indtaster ved din registrering, dvs. dine kontaktoplysninger.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.

Hvordan vi bruger dine oplysninger?
De personoplysninger, som du oplyser i ansøgningsformularen registreres i UFS’s IT-system. Det overordnede formål er at gennemføre seminaret professionelt. Dine personoplysninger anvendes, når vi kontakter dig forud for seminaret og i henhold til vores regnskabsmæssige forpligtelser. Oplysninger på de udvalgte deltagere videregives til de tyske arrangører af aktiviteten.

Opbevaring af personoplysninger
Dine personoplysninger gemmes i UFS’s IT-system og bruges efterfølgende til at kontakte dig i forbindelse med seminaret. Dine personoplysninger opbevares almindeligvis i op til cirka fem år fra din deltagelse i seminaret.

Retten til at trække samtykke tilbage
Samtykke til behandling af personoplysninger kan til enhver tid trækkes tilbage. Hvis samtykket trækkes tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, skal du sende en mail til tca@ufm.dk med emnefeltet: Tilbagetrækning af samtykke – Onlineseminar 2021.